پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

OHSAS به معنای  سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی  «Occupational Health & Safety Assessment Series» می باشد و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  OHSAS 18000   

اخذ گواهینامه ایزو 18001

اخذ گواهینامه ایزو 18001

OHSAS به معنای  سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی  «Occupational Health & Safety Assessment Series» می باشد و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  OHSAS 18000    استانداردی قابل ممیزی و صدور گواهینامه است که در پاسخ به نیاز سازمان ها به یک استاندارد که به وسیله آن بتوانند سیستم مدیریت خود را در زمینه های بهداشتی و ایمنی ارزیابی نمایند،جهت دریافت گواهینامه مدیریت ایمنی تدوین شده است.
ساختار استاندارد 18001 OHSAS   سازگار با استاندارد های ايزو  9001 و ايزو 14001 می باشد تا سازمان ها بتواند به راحتی سیستم های مدیریت کیفیت ،محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی را با یکدیگر ادغام و سیستم مدیریتی یکپارچه ای را ایجاد نمایند.
یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی ،حذف و یا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان خود وسایر طرف های ذینفع که در معرض ریسک های OH & S قرار دارند یاری می نمایند.استاندارد در سال 2007 مورد بازنگری قرار گرفته است.شناسایی مخاطرات ناشی از کار و تدوین کنترل های لازم برای مهار آن و کاهش سوانح کاری، از اهداف اصلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 که  آنرا ایزو 18001 نیز می گویند می باشد. این استاندارد به تنهایی برای کلیه سازمان های فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن ها قابلیت به کار گیری دارد.

خواهشمند است جهت مشاوره تلفنی و دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت کاتالوگ و پروپوزال شرح خدمات شرکت پارسیس با شماره های ...........................................و همچنین با مدیرعامل شرکت با شماره.........................................تماس حاصل فرمائید.

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

OHSAS به معنای  سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی  «Occupational Health & Safety Assessment Series» می باشد و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  OHSAS 18000   

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
اخذ گواهینامه ایزو 18001

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

OHSAS به معنای  سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی  «Occupational Health & Safety Assessment Series» می باشد و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  OHSAS 18000   

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme