پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع ، خود منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر و

اخذ گواهینامه ایزو IMS

اخذ گواهینامه ایزو IMS

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع ، خود منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر و دریافت گواهینامه سيستم مديريت يکپارچه  ایزو IMSمورد اقبال قرار گرفت.گواهینامه   Integrated Management System   نتیجه موفقیت مشتریان در اثبات انطباق سیستم های مدیریت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی است.
برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستم های مدیریت کیفیت ايزو 9001  ، سیستم مدیریت محیط زیست ايزو 14001  و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از قرار زیر است:
• کاهش زمان استقرار و تسریع در آمادگی سیستم برای ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS
• کاهش هزینه های استقرار ،ممیزی و نگهداری سیستم
• ایجاد یک نواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نیاز
• تمرکز سازمان اداره کننده و مسئولیت های مستقیم اداره و بهبود سیستم ها
• وجهه بهتر و نمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
• کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال
فرایند اجرای ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS  مشابه اجرای سایر ممیزی ها است.در صورت تمایل، مشتریان از مزیت یک نوبت پیش ممیزی بهره مند می شوند.اجرای پیش ممیزی با وجود توصیه به اجرا خدمتی اختیاری و بر اساس درخواست کار فرما ارائه می شود.ممیزی صدور در 2 مرحله و در ادامه آن فرایند ارزیابی مستقل (VETO) و در صورت تائید گواهینامه صادرمی شود.ممیزی مراقبتی سالیانه به منظور اطمینان از تداوم اجرا و اثر بخشی سیستم مدیریت یک پارچه به صورت سالیانه(ادواری)برنامه ریزی اجرا می شود.

خواهشمند است جهت مشاوره تلفنی و دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت کاتالوگ و پروپوزال شرح خدمات شرکت با شماره های....................................و همچنین جهت تماس مستقیم با مدیرعامل شرکت.خشنود با شماره....................................... تماس حاصل فرمائید.

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع ، خود منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر و

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
اخذ گواهینامه ایزو IMS

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع ، خود منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر و

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme