دانلود نمونه چک لیستهای ممیزی استانداردهای ایزو TS 16949

دانلود نمونه چک لیستهای ممیزی استانداردهای ایزو TS 16949

 

   می دانید که در پیاده سازی سیستمهای مختلف بر اساس استانداردهای ایزو در یک سازمان، یکی از مراحل اساسی آن ممیزی داخلی سازمان می باشد حال برای انجام این مرحله از پیاده سازی سیستم نیاز به یک چک لیست جامع و کامل برای انجام ممیزی سیستم بر طبق استاندارد مورد نظر می باشد.

برای تهیه چک لیست جامع و کامل ممیزی باید با توجه به متن استاندارد مورد نظر و الزامات آن عمل کرد یعنی چک لیستی تهیه کرد که تمامی الزامات استاندارد مورد نظر مورد توجه قرار گیرد تا بتوان همخوانی سیستم پیاده سازی شده را با استاندارد مورد نظر تضمین نمود.

حال با توجه به اهمیت تهیه چک لیست های کامل ممیزی، نمونه هایی از چک لیست های به کار گرفته شده در سازمانهای مختلف برای استانداردهای ایزو برای مطالعه و استفاده دوستان آورده می شود امید است که مورد استفاده قرار گیرد.

چک لیست ممیزی استاندارد ایزو TS 16949 چک لیست ممیزی استاندارد ایزو TS 16949


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir