پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

با سلام خدمت همه مهندسان عزیز و گرامیفیلمی که مشاهده خواهید کرد يكي از دوستان که آنرا در سایت ایران سازه قرار داده اند.تصمیم گرفتم به جهت آموزشی بودن این فیلم آنرا برای استفاده شما همراهان گرامی در سایت قرار دهم.امیدوارم مورد توجه علاقمند قرار بگیرد.در اين فيلم مباحث زير مطرح شده است: پي هاي سطحي يا شالوده هاتعيين ابعاد پي هاي سطحينحوه تعيين تنش مجاز خاکتعيين ضخامت پيانواع پي هاي سطحي به همراه تصاوير آنهامراحل اجراي پي منفردپي مرکبپي باسکوليپي نواريپي گستردهعکسهايي از نحوه اجراي پي گستردهنکاتي در…

دانلود فايل آموزشي نحوه پي ريزي و پي كني

با سلام خدمت همه مهندسان عزیز و گرامی
فیلمی که مشاهده خواهید کرد يكي از دوستان که آنرا در سایت ایران سازه قرار داده اند.تصمیم گرفتم به جهت آموزشی بودن این فیلم آنرا برای استفاده شما همراهان گرامی در سایت قرار دهم.امیدوارم مورد توجه علاقمند قرار بگیرد.
در اين فيلم مباحث زير مطرح شده است:


پي هاي سطحي يا شالوده ها
تعيين ابعاد پي هاي سطحي
نحوه تعيين تنش مجاز خاک
تعيين ضخامت پي
انواع پي هاي سطحي به همراه تصاوير آنها
مراحل اجراي پي منفرد
پي مرکب
پي باسکولي
پي نواري
پي گسترده
عکسهايي از نحوه اجراي پي گسترده
نکاتي در اجراي پي سازي
و فرمولهاي محاسبه پي ها
و تصاوير مختلف از نحوه پي کني و پي ريزي ساختمانها

برای دانلود این فیلم بر روی لینک زیر کلیک نمایید.


لينك دانلود 

 

براي دانلود به اينجاكليك كنيد

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

با سلام خدمت همه مهندسان عزیز و گرامیفیلمی که مشاهده خواهید کرد يكي از دوستان که آنرا در سایت ایران سازه قرار داده اند.تصمیم گرفتم به جهت آموزشی بودن این فیلم آنرا برای استفاده شما همراهان گرامی در سایت قرار دهم.امیدوارم مورد توجه علاقمند قرار بگیرد.در اين فيلم مباحث زير مطرح شده است: پي هاي سطحي يا شالوده هاتعيين ابعاد پي هاي سطحينحوه تعيين تنش مجاز خاکتعيين ضخامت پيانواع پي هاي سطحي به همراه تصاوير آنهامراحل اجراي پي منفردپي مرکبپي باسکوليپي نواريپي گستردهعکسهايي از نحوه اجراي پي گستردهنکاتي در…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
دانلود فايل آموزشي نحوه پي ريزي و پي كني

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

با سلام خدمت همه مهندسان عزیز و گرامیفیلمی که مشاهده خواهید کرد يكي از دوستان که آنرا در سایت ایران سازه قرار داده اند.تصمیم گرفتم به جهت آموزشی بودن این فیلم آنرا برای استفاده شما همراهان گرامی در سایت قرار دهم.امیدوارم مورد توجه علاقمند قرار بگیرد.در اين فيلم مباحث زير مطرح شده است: پي هاي سطحي يا شالوده هاتعيين ابعاد پي هاي سطحينحوه تعيين تنش مجاز خاکتعيين ضخامت پيانواع پي هاي سطحي به همراه تصاوير آنهامراحل اجراي پي منفردپي مرکبپي باسکوليپي نواريپي گستردهعکسهايي از نحوه اجراي پي گستردهنکاتي در…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme