پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

 مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرايي مهندسی عمران  (3)   رديف عنوان گرايش درسی  حجم فايل لينک دريافت 1 استفاده از مصالح جديد به جاي

مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرايي مهندسی عمران (3)

 مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرايي مهندسی عمران  (3)

 

رديف

عنوان

گرايش درسی 

حجم فايل

لينک دريافت

1

استفاده از مصالح جديد به جاي فولادAFRP, GFRP, CFRP

نظارت و اجرا

76 KB

اينجا کليک کنيد

2

اتصال خورجيني

سازه های فولادی

72 KB

اينجا کليک کنيد

3

تاثيرتاخير بتن ريزی برمقاومت فشاری

سازه های بتنی

88 KB

اينجا کليک کنيد

4

تأثير فناوري نانو بر آسفالت

روسازی

88 KB

اينجا کليک کنيد

5

جزئيات بارگذاری

محاسبات و طراحی

352 KB

اينجا کليک کنيد

6

درز انبساط و انقطاع چيست ؟

اجرا و طراحی

60 KB

اينجا کليک کنيد

7

سقف کُرميت

نظارت و اجرا

1.85 MB

اينجا کليک کنيد

8

سقف تيرچه بلوک

اجرا و طراحی

9.15MB

اينجا کليک کنيد

9

نکات اجرائی قالب بندی سازه های بتنی

نظارت و اجرا

92 KB

اينجا کليک کنيد

 

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

 مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرايي مهندسی عمران  (3)   رديف عنوان گرايش درسی  حجم فايل لينک دريافت 1 استفاده از مصالح جديد به جاي

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرايي مهندسی عمران (3)

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

 مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرايي مهندسی عمران  (3)   رديف عنوان گرايش درسی  حجم فايل لينک دريافت 1 استفاده از مصالح جديد به جاي

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme