پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نمونه سوالات آزمون های نظام مهندسی برای کاردانان و مهندسان عمران این مجموعه شامل :   3 آزمون پایه های مختلف بخش محاسبات سال 1384 3 آزمون پایه های مختلف بخش نظارت سال 1384 1 آزمون برای کاردان

نمونه سوالات آزمون های نظام مهندسی برای کاردانان و مهندسان عمران

نمونه سوالات آزمون های نظام مهندسی برای کاردانان و مهندسان عمران

این مجموعه شامل :

 

3 آزمون پایه های مختلف بخش محاسبات سال 1384

3 آزمون پایه های مختلف بخش نظارت سال 1384

1 آزمون برای کاردانهای فنی ساختمان سال 1383

و همچنین یک نمونه سوال از آزمون استخدامی یکی از نهاد های دولتی می باشد.

امید است مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گیرد .


يف

عنوان برنامه

حجم فايل

لينک دريافت

1

آزمون حرفه ای مهندسی عمران بخش محاسبات پایه 1

1.36 MB

2

آزمون حرفه ای مهندسی عمران بخش محاسبات پایه 2

321 KB

3

آزمون حرفه ای مهندسی عمران بخش محاسبات پایه 3

259 KB

4

آزمون حرفه ای مهندسی عمران بخش نظارت پایه 1

218 KB

5

آزمون حرفه ای مهندسی عمران بخش نظارت پایه 2

243 KB

6

آزمون حرفه ای مهندسی عمران بخش نظارت پایه 3

357 KB

7

آزمون حرفه ای کاردانهای فنی عمران (ساختمان )

651 KB

8

آزمون استخدامی مهندسی عمران یک شرکت دولتی

150 KB

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نمونه سوالات آزمون های نظام مهندسی برای کاردانان و مهندسان عمران این مجموعه شامل :   3 آزمون پایه های مختلف بخش محاسبات سال 1384 3 آزمون پایه های مختلف بخش نظارت سال 1384 1 آزمون برای کاردان

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
نمونه سوالات آزمون های نظام مهندسی برای کاردانان و مهندسان عمران

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نمونه سوالات آزمون های نظام مهندسی برای کاردانان و مهندسان عمران این مجموعه شامل :   3 آزمون پایه های مختلف بخش محاسبات سال 1384 3 آزمون پایه های مختلف بخش نظارت سال 1384 1 آزمون برای کاردان

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme