پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

مجموعه برنامه های طراحی در مهندسی عمران تحت Excel  ( سری دوم ) Password : www.civilwave.blogfa.com   رديف عنوان برنامه حجم فايل لينک دريافت

مجموعه برنامه های طراحی در مهندسی عمران تحت Excel ( سری دوم )

مجموعه برنامه های طراحی در مهندسی عمران تحت Excel  ( سری دوم )

Password : www.civilwave.blogfa.com

 

رديف

عنوان برنامه

حجم فايل

لينک دريافت

1

فایل اکسل طراحی اتصال صلب

32 KB

اينجا کليک کنيد

2

فایل اکسل طراحی اتصال ساده

28 KB

اينجا کليک کنيد

3

فایل اکسل طراحی پی منفرد

12 KB

اينجا کليک کنيد

4

فایل اکسل کنترل برش پانچ

88 KB

اينجا کليک کنيد

5

فایل اکسل طراحی دیوار برشی(بر اساس UBC)

164 KB

اينجا کليک کنيد

6

فایل اکسل طراحی اتصال صلب(بر اساس UBC)

396 KB

اينجا کليک کنيد

7

فایل اکسل طراحی سقف تیرچه بلوک

32 KB

اينجا کليک کنيد

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

مجموعه برنامه های طراحی در مهندسی عمران تحت Excel  ( سری دوم ) Password : www.civilwave.blogfa.com   رديف عنوان برنامه حجم فايل لينک دريافت

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
مجموعه برنامه های طراحی در مهندسی عمران تحت Excel ( سری دوم )

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

مجموعه برنامه های طراحی در مهندسی عمران تحت Excel  ( سری دوم ) Password : www.civilwave.blogfa.com   رديف عنوان برنامه حجم فايل لينک دريافت

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme