پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرایی مهندسی عمران (5) با سلام خدمت شما دوستان امروز مجموعه ای دیگر از مقالات علمی در زمینه های مختلف رشته عمران را برای شما آماده کردم که امیدوارم کورد توجه شما دوستان ق

مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرایی مهندسی عمران (5)

مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرایی مهندسی عمران (5)

با سلام خدمت شما دوستان

امروز مجموعه ای دیگر از مقالات علمی در زمینه های مختلف رشته عمران را برای شما آماده کردم که امیدوارم کورد توجه شما دوستان قرار بگیرد.البته این مجموعه با سایر مجموعه ها یک تفاوت دارد. آن تفاوت هم این است که کلیه این مقالات به زبان اصلی بوده و منتشر شده در سایت Canadian Building Digests می باشد.

 

این مجموعه شامل نکات ظریف و مناسبی در زمینهای اشاره شده است. امید است مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد.

 

رديف

عنوان

گرايش درسی

حجم فايل

لينک دريافت

1

ساخت و ساز در زمستان

بتن

40.6 KB

 

2

ويژگی های بتن

بتن

41.3 KB

3

بار برف در بام

بارگذاری

107 KB

4

مواد Bitumens

بتن

42.6 KB

5

تست خاک

خاک و پی

66.8 KB

6

بتن در محيط های سولفاتی

بتن

48.9 KB

7

بتن مسلح با مواد  فيبری

بتن

36.9 KB

8

بتن اصلاح شده پليمری

بتن

41.2 KB

 

9

بتن پليمری

بتن

41 KB

 

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرایی مهندسی عمران (5) با سلام خدمت شما دوستان امروز مجموعه ای دیگر از مقالات علمی در زمینه های مختلف رشته عمران را برای شما آماده کردم که امیدوارم کورد توجه شما دوستان ق

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرایی مهندسی عمران (5)

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرایی مهندسی عمران (5) با سلام خدمت شما دوستان امروز مجموعه ای دیگر از مقالات علمی در زمینه های مختلف رشته عمران را برای شما آماده کردم که امیدوارم کورد توجه شما دوستان ق

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme