پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

 در این سایت بسیار مفید آزمایشهای مرسوم مکانیک خاک با توضیحات کامل همراه با عکس و فیلمهای کوتاه تشریح شده است. همچنین فرمهایی در این سایت برای هر آزمایش وجود دارد که با پر کردن آنها بصورت آنلاین،

آزمایشگاه مجازی مکانیک خاک

 در این سایت بسیار مفید آزمایشهای مرسوم مکانیک خاک با توضیحات کامل همراه با عکس و فیلمهای کوتاه تشریح شده است. همچنین فرمهایی در این سایت برای هر آزمایش وجود دارد که با پر کردن آنها بصورت آنلاین، نتیجه آزمایش محاسبه خواهد شد.

 

 لینک های آزمایشگاه مجازی مکانیک خاک:  برای ورود بر روی آزمایش  مورد نظر کلیک کنید....      

         

آزمایش تراکم                      آزمایش هیدرومتری                     حد روانی

حد خمیری                          مخروط ماسه                            آنالیز الک

وزن مخصوص                     تحکیم                                    نفوذپذیری با هد ثابت

 

برش مستقیم                       سه محوری

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

 در این سایت بسیار مفید آزمایشهای مرسوم مکانیک خاک با توضیحات کامل همراه با عکس و فیلمهای کوتاه تشریح شده است. همچنین فرمهایی در این سایت برای هر آزمایش وجود دارد که با پر کردن آنها بصورت آنلاین،

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
آزمایشگاه مجازی مکانیک خاک

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

 در این سایت بسیار مفید آزمایشهای مرسوم مکانیک خاک با توضیحات کامل همراه با عکس و فیلمهای کوتاه تشریح شده است. همچنین فرمهایی در این سایت برای هر آزمایش وجود دارد که با پر کردن آنها بصورت آنلاین،

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme