پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

تمايلي كه در 30 سال اخير براي احداث ساختمانهاي بلند و بزرگ بوجود آمده است ، مهندسين ايمني را با چالش هاي فراواني مواجه نموده است . ساختمان سازي براي سرمايه گذاران و پ يمانكاران جذابيت هاي زيادي دارد،&

علايم و تابلوهاي ايمني خروج اضطراري

تمايلي كه در 30 سال اخير براي احداث ساختمانهاي بلند و بزرگ بوجود آمده است ، مهندسين ايمني را با چالش هاي فراواني مواجه نموده است . ساختمان سازي براي سرمايه گذاران و پ يمانكاران جذابيت هاي زيادي دارد،خروج اضطراری زيراخروج اضطراری1 بازگشت سرمايه به خصوص در مراكز شهرها كه حداكث ر استفاده از زمين به عمل مي آيد، با سود همراه است. با اين وجود روش هاي م درن ساخت و ساز، ارتفاع بلند ، مصالح ساخ تماني قابل اشتعال ، طراحي هاي داخلي ومحدوديت هاي موجود به همراه افزايش تراكم جمعيت و لوازم قابل اشتعال ، مشكلات فراواني را براي متخصصان وطراحان ايمني ايجاد كرده است. يكي از اين مشكلات پخش دود و حرارت ناشي از آتش سو زي در ساختمان وكاهش توانايي فرار متصرفان درساختمان هاي بزرگ مي باشد كه سا لانه جان صدها نفر از دست مي رود . علايم و تابلوهاي نورتاب خروج اضطراري  نسل جديدي از علايم خروج است كه به جهت كاهش صدمات جاني مورد استفاده قرار مي گيرد.

برای دانلود این مطلب در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

حجم فایل :  3 مگابایت

کلید عبور : www.phse.ir

منبع : persian hse

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

تمايلي كه در 30 سال اخير براي احداث ساختمانهاي بلند و بزرگ بوجود آمده است ، مهندسين ايمني را با چالش هاي فراواني مواجه نموده است . ساختمان سازي براي سرمايه گذاران و پ يمانكاران جذابيت هاي زيادي دارد،&

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
علايم و تابلوهاي ايمني خروج اضطراري

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

تمايلي كه در 30 سال اخير براي احداث ساختمانهاي بلند و بزرگ بوجود آمده است ، مهندسين ايمني را با چالش هاي فراواني مواجه نموده است . ساختمان سازي براي سرمايه گذاران و پ يمانكاران جذابيت هاي زيادي دارد،&

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme