پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

موضوع: ایمنی ساختمان و معدن هدف از تدوين اين دستورالعمل ارائه راهنمايي هاي كاربردي به منظور محصورسازي حريم كارگاه و مسير درپروژه هاي ساخت و ساز شهري مي باشد.اين دستورالعمل براي استفاده در تمامي پروژه هاي عمراني سازمان مهندسي و عمران شهر تهران تدوين شده است. موضوعات این فایل آموزشی: دلايل بكارگيري حصارهاي ساختماني انواع حصارهاي ساختماني خصوصيات ايمني حصارهاي عمراني تمهيدات ايمني در مجاور عمليات عمراني راهروهاي سرپوشيده حفاظتي ايمني در نگهداري تجهيزات، مواد و مصالح ساختماني در بيرون از حصارهاي…

دستورالعمل محصورسازي حريم كارگاه و مسير

موضوع: ایمنی ساختمان و معدن

حصارحصار2

هدف از تدوين اين دستورالعمل ارائه راهنمايي هاي كاربردي به منظور محصورسازي حريم كارگاه و مسير درپروژه هاي ساخت و ساز شهري مي باشد.اين دستورالعمل براي استفاده در تمامي پروژه هاي عمراني سازمان مهندسي و عمران شهر تهران تدوين شده است.

موضوعات این فایل آموزشی:

 • دلايل بكارگيري حصارهاي ساختماني
 • انواع حصارهاي ساختماني
 • خصوصيات ايمني حصارهاي عمراني
 • تمهيدات ايمني در مجاور عمليات عمراني
 • راهروهاي سرپوشيده حفاظتي
 • ايمني در نگهداري تجهيزات، مواد و مصالح ساختماني در بيرون از حصارهاي
 • علايم ايمني مورد استفاده در محصورسازي عمليات عمراني
 • نحوه نصب علايم ايمني
 • مقررات ايمني و بهداشتي در محدوده كارگاه عمليات عمراني
 • رعايت حريم خطوط هوايي انتقال نيرو و توزيع نيروي برق
 • بازرسي از محدوده كارگاه عمليات عمراني  

برای دانلود این کتاب در ادامه مطلب با ما همراه باشید.دانلود این فایل به همه دوستان توصیه می شود.

حجم فایل :  3 مگابایت

کلید عبور : www.phse.ir

منبع : persian hse

دانلود مستقیم

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

موضوع: ایمنی ساختمان و معدن هدف از تدوين اين دستورالعمل ارائه راهنمايي هاي كاربردي به منظور محصورسازي حريم كارگاه و مسير درپروژه هاي ساخت و ساز شهري مي باشد.اين دستورالعمل براي استفاده در تمامي پروژه هاي عمراني سازمان مهندسي و عمران شهر تهران تدوين شده است. موضوعات این فایل آموزشی: دلايل بكارگيري حصارهاي ساختماني انواع حصارهاي ساختماني خصوصيات ايمني حصارهاي عمراني تمهيدات ايمني در مجاور عمليات عمراني راهروهاي سرپوشيده حفاظتي ايمني در نگهداري تجهيزات، مواد و مصالح ساختماني در بيرون از حصارهاي…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
دستورالعمل محصورسازي حريم كارگاه و مسير

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

موضوع: ایمنی ساختمان و معدن هدف از تدوين اين دستورالعمل ارائه راهنمايي هاي كاربردي به منظور محصورسازي حريم كارگاه و مسير درپروژه هاي ساخت و ساز شهري مي باشد.اين دستورالعمل براي استفاده در تمامي پروژه هاي عمراني سازمان مهندسي و عمران شهر تهران تدوين شده است. موضوعات این فایل آموزشی: دلايل بكارگيري حصارهاي ساختماني انواع حصارهاي ساختماني خصوصيات ايمني حصارهاي عمراني تمهيدات ايمني در مجاور عمليات عمراني راهروهاي سرپوشيده حفاظتي ايمني در نگهداري تجهيزات، مواد و مصالح ساختماني در بيرون از حصارهاي…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme