پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

این مطلب به منظور آموزش ایمن سازی در گودبرداری که به عنوان بخشی از آموزشهای ایمنی در صنعت ساختمان تلقی می گردد تهیه شده است.HSEPEDIA سعی دارد با ارائه مطالب مرتبط با مبحث گودبرداری با زبانی ساده

ایمنی در گودبرداری

این مطلب به منظور آموزش ایمن سازی در گودبرداری که به عنوان بخشی از آموزشهای ایمنی در صنعت ساختمان تلقی می گردد تهیه شده www.phse.irاست.HSEPEDIA سعی دارد با ارائه مطالب مرتبط با مبحث گودبرداری با زبانی ساده و روان گامی هر چند کوچک در ارائه آموزشهای مورد نیاز به فعالان در این حوزه از عمیات کارگاهی بردارد.این مطالب بر شناسایی خطرات, انجام کنترل های مورد نیاز و نیز لحاظ کردن قوانین,آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط با موضوع بحث تاکید می نماید.فایل موجود کاملا مصور بوده و مطالعه آن به همکاران گرامی توصیه می گردد.این مطلب جامع را در ادامه مطلب می توانید از HSEPEDIA دانلود نمایید.

یادآوری: HSEPEDIA دائره المعارف ایمنی بهداشت محیطزیست است که توسط گروه PERSIAN HSE تاسیس و به روزرسانی می شود.

حجم فایل :3 مگابایت

منبع :  www.phse.ir

پسورد فایل زیپwww.phse.ir

پسورد را به صورت دستی وارد کنید

دانلود با لینک مستقیم (ترین بیت)

دانلود با لینک مستقیم (hsepedia.ir)

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

این مطلب به منظور آموزش ایمن سازی در گودبرداری که به عنوان بخشی از آموزشهای ایمنی در صنعت ساختمان تلقی می گردد تهیه شده است.HSEPEDIA سعی دارد با ارائه مطالب مرتبط با مبحث گودبرداری با زبانی ساده

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
ایمنی در گودبرداری

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

این مطلب به منظور آموزش ایمن سازی در گودبرداری که به عنوان بخشی از آموزشهای ایمنی در صنعت ساختمان تلقی می گردد تهیه شده است.HSEPEDIA سعی دارد با ارائه مطالب مرتبط با مبحث گودبرداری با زبانی ساده

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme