پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

امروز نیز با هدیه ای ویژه در خدمت شما هستیم. به درخواست تعداد زیادی از دوستان مبنی بر قرار گرفتن فیلم اموزشی با عنوان ایمنی در فضاهای محصور امروز این فیلم آموزشی در اختیار شما قرار می گیرد. آنچه در این فیلم مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از: تجهیزات فردی مورد نیاز,گازها و بخارات موجود و روش حفاظت در برابر آنها و ..... برای دانلود با ما در ادامه مطلب همراه باشید. حجم فایل :  5 مگابایت مدت زمان : 5 دقیقه کیفیت : خوبکلید عبور : www.phse.irمنبع : persian hseدانلود مستقیم

فیلم آموزشی ایمنی در فضاهای محصور

ایمنی کار در فضاهای محصورایمنی کار در فضاهای محصور

امروز نیز با هدیه ای ویژه در خدمت شما هستیم. به درخواست تعداد زیادی از دوستان مبنی بر قرار گرفتن فیلم اموزشی با عنوان ایمنی در فضاهای محصور امروز این فیلم آموزشی در اختیار شما قرار می گیرد. آنچه در این فیلم مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از: تجهیزات فردی مورد نیاز,گازها و بخارات موجود و روش حفاظت در برابر آنها و ..... برای دانلود با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

حجم فایل :  5 مگابایت

مدت زمان : 5 دقیقه

کیفیت : خوب

کلید عبور : www.phse.ir

منبع : persian hse

دانلود مستقیم

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

امروز نیز با هدیه ای ویژه در خدمت شما هستیم. به درخواست تعداد زیادی از دوستان مبنی بر قرار گرفتن فیلم اموزشی با عنوان ایمنی در فضاهای محصور امروز این فیلم آموزشی در اختیار شما قرار می گیرد. آنچه در این فیلم مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از: تجهیزات فردی مورد نیاز,گازها و بخارات موجود و روش حفاظت در برابر آنها و ..... برای دانلود با ما در ادامه مطلب همراه باشید. حجم فایل :  5 مگابایت مدت زمان : 5 دقیقه کیفیت : خوبکلید عبور : www.phse.irمنبع : persian hseدانلود مستقیم

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
فیلم آموزشی ایمنی در فضاهای محصور

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

امروز نیز با هدیه ای ویژه در خدمت شما هستیم. به درخواست تعداد زیادی از دوستان مبنی بر قرار گرفتن فیلم اموزشی با عنوان ایمنی در فضاهای محصور امروز این فیلم آموزشی در اختیار شما قرار می گیرد. آنچه در این فیلم مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از: تجهیزات فردی مورد نیاز,گازها و بخارات موجود و روش حفاظت در برابر آنها و ..... برای دانلود با ما در ادامه مطلب همراه باشید. حجم فایل :  5 مگابایت مدت زمان : 5 دقیقه کیفیت : خوبکلید عبور : www.phse.irمنبع : persian hseدانلود مستقیم

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme