پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

قوانين بودجه كل كشور بر اساس اصل (۵٢) قانون اساسي، «بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏‌شود از طرف‏ دولت‏ تهي

قوانين بودجه كل كشور

 • قوانين بودجه كل كشور

  بر اساس اصل (۵٢) قانون اساسي، «بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏‌شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏‌گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود». 
  طبق ماده (١) قانون محاسبات عمومي، «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‏بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه‏ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي‏شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‏شود: 

  ١ـ بودجه عمومي دولت كه شامل اجزا زير است : 
  الف ـ پيش‏بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه‏ها از طريق حسابهاي خزانه‏داري كل اخذ مي‏گردد، 
  ب ـ پيش‏بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي‏تواند در سال مالي مربوط انجام گردد. 

  ٢ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‏بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار، 

  ٣ـ بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي‏شود.» 
  وفق اصل (١٢۶) قانون قانون اساسي، «رييس‏ جمهور مسئوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيما بر عهده‏ دارد و مي‏‏تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ ديگري‏ بگذارد.» 

  بدين ترتيب هر سال لايحه بودجه كل كشور از سوي دولت تهيه و براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‏شود. قانون بودجه كل كشور پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان، توسط رييس جمهور براي اجرا ابلاغ مي‏گردد.

 • قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور

  قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور شامل «ماده واحده»، جداول كلان و چهار پيوست در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۹/۳/١٣٩۲ به نصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

 • قانون بودجه سال ١٣٩١ كل كشور

  قانون بودجه سال ١٣٩١ كل كشور شامل «ماده واحده»، جداول كلان و چهار پيوست در جلسه علني روز شنبه مورخ ٣٠/٢/١٣٩١ به نصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

 • قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور

  قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور مشتمل بر «ماده ماحده»، جداول كلان و چهار پيوست در جلسه علني روز دوشنبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

 • قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور

  قانون بودجه سال ١٣۸۹ كل كشور شامل «ماده واحده»، جداول كلان و چهار پيوست در جلسه علني روز بيست و چهارم اسفندماه سال ١٣۸۸ به نصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در بيست و ششم اسفندماه همان سال براي اجرا ابلاغ شد.

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

قوانين بودجه كل كشور بر اساس اصل (۵٢) قانون اساسي، «بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏‌شود از طرف‏ دولت‏ تهي

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
قوانين بودجه كل كشور

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

قوانين بودجه كل كشور بر اساس اصل (۵٢) قانون اساسي، «بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏‌شود از طرف‏ دولت‏ تهي

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme