پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

کلیپ آموزشی  اثبات قضیه ی فیثاغورس را از اینجا دانلود کنید.        3 اسلاید پاورپوینت رابطه فیثاغورس - دستگاه های شمار و معادله   تهیه شده توسط

کلیپ آموزشی اثبات قضیه ی فیثاغورس را از اینجا دانلود کنید.

کلیپ آموزشی  اثبات قضیه ی فیثاغورس را از اینجا دانلود کنید.   

   

3 اسلاید پاورپوینت رابطه فیثاغورس - دستگاه های شمار و معادله

 

تهیه شده توسط خانم نسرین شویکلو زاده دبیر ریاضی فعال منطقه بوئین زهرا

دانلود اسلاید درس رابطه فیثاغورس

دانلود اسلاید درس دستگاه های شمار

 

 

 

دانلود اسلاید درس معادله

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

کلیپ آموزشی  اثبات قضیه ی فیثاغورس را از اینجا دانلود کنید.        3 اسلاید پاورپوینت رابطه فیثاغورس - دستگاه های شمار و معادله   تهیه شده توسط

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
کلیپ آموزشی اثبات قضیه ی فیثاغورس را از اینجا دانلود کنید.

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

کلیپ آموزشی  اثبات قضیه ی فیثاغورس را از اینجا دانلود کنید.        3 اسلاید پاورپوینت رابطه فیثاغورس - دستگاه های شمار و معادله   تهیه شده توسط

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme