پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در سایت زیر می توانید به صورت آنلاین خطوط و توابع مورد نظر خود را رسم کنید . ابتدا وارد سایت شده ،  راهنما راکه بصورت لینک آموزش در سمت چپ بالای صفحه آمده مطالعه فرمایید. و سپس به

سایت آنلاین رسم نمودارها

در سایت زیر می توانید به صورت آنلاین خطوط و توابع مورد نظر خود را رسم کنید .

ابتدا وارد سایت شده ،  راهنما راکه بصورت لینک آموزش در سمت چپ بالای صفحه آمده مطالعه فرمایید. و سپس به سادگی نمودارها  ، معادله خطوط  و توابع مورد نظر خود را رسم کنید. همزمان می توانید سه نمودار وبا رنگهای مختلف رسم کنید و یا  حتی از آنها مشتق و یا انتگرال بگیرید . حتما"  سر بزنید.

                                    ورود به سایت آنلاین رسم نمودارها

 

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در سایت زیر می توانید به صورت آنلاین خطوط و توابع مورد نظر خود را رسم کنید . ابتدا وارد سایت شده ،  راهنما راکه بصورت لینک آموزش در سمت چپ بالای صفحه آمده مطالعه فرمایید. و سپس به

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
سایت آنلاین رسم نمودارها

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در سایت زیر می توانید به صورت آنلاین خطوط و توابع مورد نظر خود را رسم کنید . ابتدا وارد سایت شده ،  راهنما راکه بصورت لینک آموزش در سمت چپ بالای صفحه آمده مطالعه فرمایید. و سپس به

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme