انتخاب دود کش

  • اگر دود کش صحيح انتخاب نشود.باعث ايجاد بو  در داخل ساختمان و پس زدن شعله مي شود .
  • براي هر ديگ يک دود کش مجزا تا بام نصب نماييد و از ساخت کلکتور مشترک دود براي چند ديگ و يک دود کش تا بام جدا خودداري نماييد و مساحت مقطع دود کش را بر اساس فرمول محاسبه واجرا نماييد .مقطع کمتر از آنچه محاسبه شده باعث پس زدن – بد کار کردن – احتراق ناقص مشعل و بو در ساختمان و الودگي محيط زيست و مصرف سوخت بيشتر ميگردد .
  • چنانچه از لوله هاي آزبست براي دود کش استفاده مي نماييد جهت جلوگيري از زنجاب روي ديوار ساختمان ساکت دود کش به طرف بالا و قسمت ساده داخل آن باشد . ودور آن را با سيمان اندود گردد واز نصب دود کش افقس خودداري نماييد .
  • چنانچه ظرفيت ديگ بالا و يک دود کش آزبست جوابگوي ظرفيت شما نباشد از دو يا چند لوله براي دود کش هر ديگ استفاده نماييد

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir