وقت سفارت

هزینه تعیین وقت سفارت ویزای شینگن

خدماتهمکارمسافر
وقت سفارت عادی ایتالیا 4,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 5,0۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وقت سفارت فوری ایتالیا ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وقت سفارت هلند 3,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 3,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وقت سفارت پرتغال 3,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 3,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وقت سفارت فرانسه 3,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 3,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وقت سفارت اسپانیا 3,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 3,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وقت سفارت چک 3,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 3,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
وقت سفارت آلمان 4,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال 5,0۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir