پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

خدمات مهندسی

کنترل و بازرسی ساختمان

این بازرسی ، پوشش دهنده انواع بازرسی کیفیت در تمامی مراحل ساخت می باشد :


1. بازرسی مرحله مطالعات ، گزارش ها و طراحی اولیه


2. بازرسی مرحله طراحی ، محاسبات و نقشه های اجرایی


3. بازرسی کیفیت نحوه اجرای سازه


4. بازرسی کیفیت نحوه اجرای معماری


5. بازرسی کیفیت نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی و سیستمهای هوشمند


* براساس این بازرسی ها ، از انطباق کامل فرآیند ساخت با معیارهای مشخص شده در استانداردها ، آیین نامه ها ، ضوابط و مقررات ملی ساختمان ، اطمینان حاصل می شود و در نهایت " گواهینامه انطباق " برای ساختمان یا سازه ویژه مورد بازرسی صادر می شود .

مشاوره

 

خدمات عمده حیطه تعالی شرکت عبارتند از :

1. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مصالح استاندارد

2. خدمات فرهنگ سازی و آموزش تعالی

3. ارائه خدمات ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی در ساختمان ها و سازه ها ، شامل :

+ بررسی و ارزش گذاری ساختمان

+ بازرسی آسانسورها و بالابرها

+ بازرسی جرثقیل ها

4. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص بازرسی جوش ساختمانها و سازه ها

5. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سمینارهای آموزشی و کنفرانسهای علمی

6. ارائه خدمات مشاوره ای بازرسی مرتبط با مقاوم سازی و بهسازی ساختمانها و سازه ها


ناظر و مجری حقیقی و حقوقی ساختمانهای مسکونی و تجاری

ناظر و مجری حقیقی و حقوقی  ساختمانهای مسکونی و تجاری


 

فعالیتها

قابل توجه کلیه شرکتها ،کارفرمایان ،مالکان محترم ساختمان ها و کلیه کسانی که مرتبط با

امر ساخت و ساز می باشند: ناظر پایه دو از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با

سابقه 15 ساله در شاخه مهندسی عمران آماده همکاری می باشد


فعالیتهای کاری :

تخریب و نوسازی ساختمانها اعم از:
1-تخریب (با رعایت اصول ایمنی مبحث 12 مقررات ملی ساختمان)

2-گودبرداری

3-اجرای سازه نگهبان

4-اجرای فونداسیون(آرماتوربندی-قالب بندی- صفحه گذاری-آکس بندی صفحات بیس پلیت بوسیله

دوربین نقشه برداری و ترازهای لیزری به صورت دقیق و کنترل نهائی) با اکیپ مجرب

5-بتن ریزی فونداسیون (بتن آماده مورد تائید شهرداری های مناطق همراه با آزمایشگاه بتن)

6-اجرای اسکلت (فلزی و بتنی)

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

خدمات مهندسی

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
خدمات مهندسی - 3
بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme