از قرار گیری درزهای عمودی روی هم پرهیز شود

اگر اجرها همپوشانی لازم را نداشته باشند درزهای عمودی روی هم قرار میگیرند که باید از آن پرهیز شود .

 

11-9

 
برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.


از قرار گیری درزهای عمودی روی هم پرهیز شود

پیوند مناسب بین اجرها باعث توزیع یکنواخت بار و پیوند نامناسب باعث گسیختگی اجرها از یکدیگر میگردد .

 

8-9

برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir