پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

هدف ازاين دستورالعمل تعيين استانداردهايي است كه بوسيله آنها، داربست هايي با اجزاء مطلوب برپا شوند، وهمچنين استانداردهايي براي استفاده ايمن آنها، بنا نهادن پارامترهاي بازرسي و شناسايي الزامات هماهنگ سا

داربست بندي و كار در ارتفاع

هدف ازاين دستورالعمل تعيين استانداردهايي است كه بوسيله آنها، داربست هايي با اجزاء مطلوب برپا شوند، وهمچنين استانداردهايي براي استفاده ايمن آنها، بنا نهادن پارامترهاي بازرسي و شناسايي الزامات هماهنگ سازي براي به حداقل رساندن مشكلات مشترك ايجاد گردد. اين دستورالعمل براي اطمينان يافتن اين امر است كه تمام فعاليت هاي مربوط به داربست به صورت ايمن مديريت شوند.

موضوعات این فایل آموزشی:

 • تعاريفداربست
 • واژه نامه (لاتین)
 • مسئوليت ها افراد مختلف در قبال داربست قبل و بعد از نصب
 •  تيم نيروي وظيفه
 • بازرسي داربست
 • دستورالعمل ها
 • كد گذاري رنگي
 • بست ها
 • مقررات عمومي داربست
 • سيستم ثبت در دفتر روزانه و نقشه
 • فونداسيون
 • لوله افقي داربست (کمرکش)
 • تيرهاي اتصال
 • لوله هاي مهاري
 • سكوهاي كاري
 • نردبان ها
 • بارگذاري داربست
 •  برچسب مشخصات و ايمني داربست
 • انواع داربست
 • وسايل حفاظت فردي

فایل را در ادامه مطلب دانلود نمایید.دریافت این فایل به دوستان توصیه می شود.

 

حجم فایل :  9 مگابایت

کلید عبور : www.phse.ir

منبع : persian hse

دانلود مستقیم

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

هدف ازاين دستورالعمل تعيين استانداردهايي است كه بوسيله آنها، داربست هايي با اجزاء مطلوب برپا شوند، وهمچنين استانداردهايي براي استفاده ايمن آنها، بنا نهادن پارامترهاي بازرسي و شناسايي الزامات هماهنگ سا

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
داربست بندي و كار در ارتفاع

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

هدف ازاين دستورالعمل تعيين استانداردهايي است كه بوسيله آنها، داربست هايي با اجزاء مطلوب برپا شوند، وهمچنين استانداردهايي براي استفاده ايمن آنها، بنا نهادن پارامترهاي بازرسي و شناسايي الزامات هماهنگ سا

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme