دانلود کتابهای دانشگاهی رشته عمران در موضوع ساختمان سازی و غیره

دانلود کتابهای دانشگاهی رشته عمران در موضوع ساختمان سازی و غیره
دانلود رایگان کتابهای تخصصی دانشگاهی رشته مهندسی عمران ، در موضوع ساختمان سازی و غیره

بخشیی از کتاب سبز (جلد پنجم ) طرح های شهری در ایران :
این کتاب با توجه به اینکه به راحتی پیدا نمی شود ؛ ازکتابهای مفید برای داوطلبان و دانشجویان معماری و شهرسازی است . مؤلف این مجموعه 12 جلدی، جناب آقای سعیدنیا هستند .جلد پنجم کتاب سبز شهرداری ها باموضوع "طرح های شهری در ایران" ، جهت استفاده دوستان تهیه شده است. کار تهیه ، تلخیص و تایپ این مجموعه توسط سیده نرجس طاهری میرانی صورت گرفته است .


مقررات ملی ساختمان - مبحث 15 آسانسورها و پله های برقی :
این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا گردد واز مواد امتحانی مهندسین عمران است که به نسبت تسلطی که به آن دارند در امتحان رتبه کسب می کنند البته با احتساب تجربه کاری قانونی.
لازم به ذکر است با رعایت این مقررات می توان گفت که ساختمان ما یک ساختمان استاندارد است.


دانلود کتابهای دانشگاهی رشته عمران در موضوع ساختمان سازی و غیره

دانلود کتابهای دانشگاهی رشته عمران در موضوع ساختمان سازی و غیره
دانلود رایگان کتابهای تخصصی دانشگاهی رشته مهندسی عمران ، در موضوع ساختمان سازی و غیره

بخشیی از کتاب سبز (جلد پنجم ) طرح های شهری در ایران :
این کتاب با توجه به اینکه به راحتی پیدا نمی شود ؛ ازکتابهای مفید برای داوطلبان و دانشجویان معماری و شهرسازی است . مؤلف این مجموعه 12 جلدی، جناب آقای سعیدنیا هستند .جلد پنجم کتاب سبز شهرداری ها باموضوع "طرح های شهری در ایران" ، جهت استفاده دوستان تهیه شده است. کار تهیه ، تلخیص و تایپ این مجموعه توسط سیده نرجس طاهری میرانی صورت گرفته است .


مقررات ملی ساختمان - مبحث 15 آسانسورها و پله های برقی :
این مجموعه، مجموعه ای است از کلیه مقررات ساختمانی که باید برای هر ساختن هر ساختمان در ایران کاملا رعایت و اجرا گردد واز مواد امتحانی مهندسین عمران است که به نسبت تسلطی که به آن دارند در امتحان رتبه کسب می کنند البته با احتساب تجربه کاری قانونی.
لازم به ذکر است با رعایت این مقررات می توان گفت که ساختمان ما یک ساختمان استاندارد است.

نام کتابتوضیحاتموضوعحجمدریافت فایل
آیین نامه ایمنی راهها ناشر پژوهشکده حمل و نقل عمران2.47 MBدانلود
آموزش متره نوید پند عمران131 KBدانلود
آزمایشگاه مکانیک خاک دکتر سعید خرقانی عمران1.05 MBدانلود
کتاب سبز (جلد پنجم )طرح های شهری در ایران عمران316 KBدانلود
مقررات ملی ساختمان - مبحث 20علائم و تابلوها عمران2.02 MBدانلود
مقررات ملی ساختمان - مبحث 15آسانسورها و پله های برقی عمران3.32 MBدانلود
مراحل اجرایی ساختمان سازی تدوین مهندس احسان راستگو عمران88.8 KBدانلود
بتن پلیمری مقاله عمران159 KBدانلود
استانداردهای نقشه کشی ساختمان نشریه 256عمران2.53 MBدانلود
راه سازی در مناطق بیابانی مترجم بهنام امینی عمران1.99 MBدانلود
تضمین کیفیت در عملیات خاکی مترجم فرخ نوذری عمران1.29 MBدانلود
مقاومت مصالح (تنش- کرنش- بارگذاری محوری) (تنش- کرنش- بارگذاری محوری)عمران4.25 MBدانلود

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir