close
تبلیغات در اینترنت
دانلود ۴۰ فرم مورد نیاز انبارداری، خرید و تأمین کالا

دانلود ۴۰ فرم مورد نیاز انبارداری، خرید و تأمین کالا

دانلود ۴۰ فرم مورد نیاز انبارداری، خرید و تأمین کالا,
ارتباط و تعامل بین بخش های مختلف شرکت ساختمانی و واحد های مختلف مستقر در پروژه ها و ثبت کلیه تعاملات بین این واحد ها ضامن موفقیت شرکت میباشد. در این مجموعه ۴۰ فرم مورد نیاز انبارداری، خرید و تأمین کالا بشرح ذیل برای دانلود آماده گردیده است. فـرم درخـواست خـریـد فـرم درخـواست خـریـد نهایی فرم ارسال و تحویل مـواد فرم انصراف / تغییر خرید فرم مشخصات تأمین کننده فرم استعـلام قیمت و شـرایط فرم عـدم کفایت داده هـا فـرم تسویـه حساب تأمین کننده صورت پـرداختهای تنخـواه گـردان فـرم تسریع در خـریـد فرم…

پیغام مدیر سایت :

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران