پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

دکل مخابراتیاز ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرش به: ناوبری, جستجو دکل ۳۰ متری سه پایه در منطقه درب کلات یاسوج با کاربری موبایل(BTS)دکل‌های مخابراتی دکل‌هایی هستند که برای مقاصد مخابراتی از قبیل نصب دیش‌های ماکروویو، آنتن‌های رادیو، آنتن‌های موبایل، آنتن‌های بیسیم و... استفاده می‌شود.فهرست مندرجات[نهفتن]۱ انواع دکل‌های مخابراتی ۱.۱ دکل‌های خودایستا ۱.۱.۱ دکل‌های خودایستا چهارپایه۱.۱.۲ دکل‌های خودایستا سه پایه۱.۲ دکل‌های مهاری۱.۳ دکل‌های تک‌پایه۱.۴ دکل‌های بازتابی۲ طراحی دکل۳ ساخت دکل۴ پی۵ سیستم روشنائی۶…

دکل مخابراتی

دکل مخابراتی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجودکل ۳۰ متری سه پایه در منطقه درب کلات یاسوج با کاربری موبایل(BTS)

دکل‌های مخابراتی دکل‌هایی هستند که برای مقاصد مخابراتی از قبیل نصب دیش‌های ماکروویو، آنتن‌های رادیو، آنتن‌های موبایل، آنتن‌های بیسیم و... استفاده می‌شود.

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

دکل مخابراتیاز ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرش به: ناوبری, جستجو دکل ۳۰ متری سه پایه در منطقه درب کلات یاسوج با کاربری موبایل(BTS)دکل‌های مخابراتی دکل‌هایی هستند که برای مقاصد مخابراتی از قبیل نصب دیش‌های ماکروویو، آنتن‌های رادیو، آنتن‌های موبایل، آنتن‌های بیسیم و... استفاده می‌شود.فهرست مندرجات[نهفتن]۱ انواع دکل‌های مخابراتی ۱.۱ دکل‌های خودایستا ۱.۱.۱ دکل‌های خودایستا چهارپایه۱.۱.۲ دکل‌های خودایستا سه پایه۱.۲ دکل‌های مهاری۱.۳ دکل‌های تک‌پایه۱.۴ دکل‌های بازتابی۲ طراحی دکل۳ ساخت دکل۴ پی۵ سیستم روشنائی۶…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
دکل مخابراتی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

دکل مخابراتیاز ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد پرش به: ناوبری, جستجو دکل ۳۰ متری سه پایه در منطقه درب کلات یاسوج با کاربری موبایل(BTS)دکل‌های مخابراتی دکل‌هایی هستند که برای مقاصد مخابراتی از قبیل نصب دیش‌های ماکروویو، آنتن‌های رادیو، آنتن‌های موبایل، آنتن‌های بیسیم و... استفاده می‌شود.فهرست مندرجات[نهفتن]۱ انواع دکل‌های مخابراتی ۱.۱ دکل‌های خودایستا ۱.۱.۱ دکل‌های خودایستا چهارپایه۱.۱.۲ دکل‌های خودایستا سه پایه۱.۲ دکل‌های مهاری۱.۳ دکل‌های تک‌پایه۱.۴ دکل‌های بازتابی۲ طراحی دکل۳ ساخت دکل۴ پی۵ سیستم روشنائی۶…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme