فرمهاي كارآموزي (فرم شماره 1 تا فرم شماره 5)

 

فرم شماره 1- معرفي نامه كارآموزي دانلود كنيد

فرم شماره 2- گزارش هفتگي دانلود كنيد ضمناً به تعداد هفته هاي كاري كپي گرفته شود.

فرم شماره 3- گزارش ماهيانه دانلود كنيد ضمناً به تعداد ماههاي كاري كپي گرفته شود.

فرم شماره 4- نحوه تهيه گزارش كارآموزي دانلود كنيد

فرم شماره 5- فرم پايان دوره كارآموزي دانلود كنيد

 


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir