پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

فيلم آموزشي نحوه خاکبرداري و گود برداري در مجاورت ساختمانها فيلم آموزشي نحوه خاکبرداري و گود برداري در مجاورت ساختمانها بصورت پاورپوینتدر اين فيلم مباحث زير مطرح شده است:مسائل و مشکلات ناشي از خاک برداريهاخاکبرداري در پاي شيبهاريزش ديواره هاي ترانشه ها و کانال ها و مانند آنريزش ديواره چاهريزش ديواره چاه به داخل محوطه خاک برداري شدهنحوه خاک برداري زير ساختمانهاي نسبتا بزرگ و سنگينپايداري خاکهاروشهاي حفاظت و پيشگيري از خطرحفاظت شيبهاروشهاي دور کردن آب از شيبروش کاهش و دور کردن وزن از لبه شيبروشهاي…

فيلم آموزشي نحوه خاکبرداري و گود برداري در مجاورت ساختمانها

فيلم آموزشي نحوه خاکبرداري و گود برداري در مجاورت ساختمانها

فيلم آموزشي نحوه خاکبرداري و گود برداري در مجاورت ساختمانها بصورت پاورپوینت


در اين فيلم مباحث زير مطرح شده است:

مسائل و مشکلات ناشي از خاک برداريها
خاکبرداري در پاي شيبها
ريزش ديواره هاي ترانشه ها و کانال ها و مانند آن
ريزش ديواره چاه
ريزش ديواره چاه به داخل محوطه خاک برداري شده
نحوه خاک برداري زير ساختمانهاي نسبتا بزرگ و سنگين
پايداري خاکها
روشهاي حفاظت و پيشگيري از خطر
حفاظت شيبها
روشهاي دور کردن آب از شيب
روش کاهش و دور کردن وزن از لبه شيب
روشهاي حفاظت شيبهاي سنگي
روشهاي پيشگيري از ريزشهاي موضعي بر اثر هوازدگي
روشهاي حفاظت در خاک برداريهاي ساختماني
استفاده از تيرکهاي مايل (شمع بندي) براي حفاظت جداره گود
حفاظت ديواره خاک برداري و ساختمان مجاور
برخي توصيه هاي اجرايي
و تصاوير مختلف از نحوه خاکبرداري و گود برداري

----------------------------------------------------

براي دانلود بر روي لينک زير کليک کنيد

لينک دانلود

http://omran2000.persiangig.com/softwar ... fa.com.rar


پسورد: www.omran2000.blogfa.com

حجم فايل : 1.70 مگابايت
فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

فيلم آموزشي نحوه خاکبرداري و گود برداري در مجاورت ساختمانها فيلم آموزشي نحوه خاکبرداري و گود برداري در مجاورت ساختمانها بصورت پاورپوینتدر اين فيلم مباحث زير مطرح شده است:مسائل و مشکلات ناشي از خاک برداريهاخاکبرداري در پاي شيبهاريزش ديواره هاي ترانشه ها و کانال ها و مانند آنريزش ديواره چاهريزش ديواره چاه به داخل محوطه خاک برداري شدهنحوه خاک برداري زير ساختمانهاي نسبتا بزرگ و سنگينپايداري خاکهاروشهاي حفاظت و پيشگيري از خطرحفاظت شيبهاروشهاي دور کردن آب از شيبروش کاهش و دور کردن وزن از لبه شيبروشهاي…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
فيلم آموزشي نحوه خاکبرداري و گود برداري در مجاورت ساختمانها

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

فيلم آموزشي نحوه خاکبرداري و گود برداري در مجاورت ساختمانها فيلم آموزشي نحوه خاکبرداري و گود برداري در مجاورت ساختمانها بصورت پاورپوینتدر اين فيلم مباحث زير مطرح شده است:مسائل و مشکلات ناشي از خاک برداريهاخاکبرداري در پاي شيبهاريزش ديواره هاي ترانشه ها و کانال ها و مانند آنريزش ديواره چاهريزش ديواره چاه به داخل محوطه خاک برداري شدهنحوه خاک برداري زير ساختمانهاي نسبتا بزرگ و سنگينپايداري خاکهاروشهاي حفاظت و پيشگيري از خطرحفاظت شيبهاروشهاي دور کردن آب از شيبروش کاهش و دور کردن وزن از لبه شيبروشهاي…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme