پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در این فیلم مباحث زیر مطرح شده است: بتن مرغوب چه نوع بتنی است برای اینکه بتن مرغوبی داشته باشیم چه باید کنیمدوام بتنروشهای عمل آوردن بتنمدت عمل آوردنآزمایشهای کنترل کیفیت اجزاء بتنمقاومت فشاری ملات سیمان هیدرولیک با استفاده از نمونه های مکعبی 2 اینچی استاندارد ASTM C109عکسهایی از نحوه آزمایشهای بتن و ملاتانبساط اتوکلاو سیمان پرتلند استاندارد ASTM  C151تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی استاندارد ASTM  C187تعیین دانسیته (وزن مخصوص) سیمان استاندارد ASTM  C188تعیین نرمی سیمان پرتلند…

فیلم آموزشی دوره آموزش بتن بصورت پاورپوینت

در این فیلم مباحث زیر مطرح شده است:

بتن مرغوب چه نوع بتنی است 
برای اینکه بتن مرغوبی داشته باشیم چه باید کنیم
دوام بتن
روشهای عمل آوردن بتن
مدت عمل آوردن
آزمایشهای کنترل کیفیت اجزاء بتن
مقاومت فشاری ملات سیمان هیدرولیک با استفاده از نمونه های مکعبی 2 اینچی استاندارد ASTM C109
عکسهایی از نحوه آزمایشهای بتن و ملات
انبساط اتوکلاو سیمان پرتلند استاندارد ASTM  C151
تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی استاندارد ASTM  C187
تعیین دانسیته (وزن مخصوص) سیمان استاندارد ASTM  C188
تعیین نرمی سیمان پرتلند (سطح مخصوص ) توسط دستگاه نفوذ پذیری هوا ( بلین) استاندارد ASTM  C204
تعیین زمان گیرش سیمان هیدرولیکی بوسیله سوزن دستگاه ویکات
نتایج آزمایشات شیمیایی وفیزیکی سیمان-طبق روشهایASTM-2000
مصالح سنگی (شن و ماسه)
آب
آزمایشهای آب
مواد افزودنی
میلگرد
بتن تازه   
نمونه برداری از بتن تازه
تواتر نمونه برداری
مواد افزودنی بتن
تبدیل مقاومت انواع نمونه های بتن با ابعاد مختلف به همدیگر
ضوابط ارزیابی و پذیرش مقاومت بتن
طرح اختلاط بتن به روش ACI
آزمایشات مورد نیاز طرح

 

لینک دانلود قسمت اول

لینک دانلود قسمت دوم


password: www.omran2000.blogfa.com

حجم فایل : 28 مگابایت

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در این فیلم مباحث زیر مطرح شده است: بتن مرغوب چه نوع بتنی است برای اینکه بتن مرغوبی داشته باشیم چه باید کنیمدوام بتنروشهای عمل آوردن بتنمدت عمل آوردنآزمایشهای کنترل کیفیت اجزاء بتنمقاومت فشاری ملات سیمان هیدرولیک با استفاده از نمونه های مکعبی 2 اینچی استاندارد ASTM C109عکسهایی از نحوه آزمایشهای بتن و ملاتانبساط اتوکلاو سیمان پرتلند استاندارد ASTM  C151تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی استاندارد ASTM  C187تعیین دانسیته (وزن مخصوص) سیمان استاندارد ASTM  C188تعیین نرمی سیمان پرتلند…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
فیلم آموزشی دوره آموزش بتن بصورت پاورپوینت

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در این فیلم مباحث زیر مطرح شده است: بتن مرغوب چه نوع بتنی است برای اینکه بتن مرغوبی داشته باشیم چه باید کنیمدوام بتنروشهای عمل آوردن بتنمدت عمل آوردنآزمایشهای کنترل کیفیت اجزاء بتنمقاومت فشاری ملات سیمان هیدرولیک با استفاده از نمونه های مکعبی 2 اینچی استاندارد ASTM C109عکسهایی از نحوه آزمایشهای بتن و ملاتانبساط اتوکلاو سیمان پرتلند استاندارد ASTM  C151تعیین غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی استاندارد ASTM  C187تعیین دانسیته (وزن مخصوص) سیمان استاندارد ASTM  C188تعیین نرمی سیمان پرتلند…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme