فیلم اموزشی شنوایی سنجی یا ادیومتری-audiometer

www.phse.irwww.phse.ir

حتما شما هم در مورد شنوایی سنجی یا ادیو متری مطالب زیادی خوانده اید ولی قطعا خیلی از شما این دستگاه را از نزدیک ندیده یا با ان کار نکرده و کارکردن با ان را نمیدانید.به همین منظور persian hse قصد دارد شما را با این دستگاه و نحوه کار با آن در قالب فیلم اشنا کند ضمنا مطالبی جهت مرور مطالب اموخته شده قرار داده شده تا در هنگام مشاهده فیلم با مشکل مواجه نشوید.

در صورت استقبال شما عزیزان فیلم اموزشی کار با دستگاه های اندازه گیری دیگر نیز قرار داده خواهد شد.

از طریق دو روش آسیب های حسی عصبی از آسیب های گوش میانی متمایز میگردد.جهت ارزیابی میزان شنوایی فرد آزمون های مختلفی بکار می رود که آزمون شنوایی سنجی با استفاده از صوت خالص یکی از این آزمون ها می باشد.

این آزمون بهترین و معمولترین آزمون شنوایی سنجی شغلی است ، در این آزمون اصوات خالص با شدت های مختلف و در فرکانس های 250 ، 500 ، 1000 ، 2000 ، 4000 و8000 هرتز یک بار از طریق هدایت هوایی (هدفون) و یک بار از طریق هدایت استخوانی به هر دو گوش ارسال گردیده و آستانه شنوایی برای هر یک از دو مسیر اندازه گیری می شود که به نام آستانه هدایت هوایی وآستانه هدایت استخوانی معروفند.

اگر فقط آستانه هدایت هوایی بالا باشد ولی آستانه هدایت استخوانی طبیعی باشد فرد دچار کاهش شنوایی هدایتی است. در صورتی که هر دو آستانه شنوایی بالا و دو نمودار برهم منطبق باشند فرد دچار کاهش شنویی حسی عصبی است.این آزمون در محیط کار جهت مشخص کردن وضعیت شنوایی کارگران ، افراد حساس به صدا پایش کاهش شنوایی در طول دوره کار و تنظیم برنامه حفاظت شنوایی بکار میرود...

شنوایی سنجی باید در زمان شروع به کار به منظور ارزیابی میزان شنوایی فرد انجام   شود و به عنوان مبنایی برای مقایسه آزمونهای شنوایی سنجی آینده به کار می رود.

شنوایی سنجی دوره ای در فواصل منظم (سالیانه یا هردو سال یکبار) جهت پایش کاهش

شنوایی در میان کارگران شاغل در محیط های پر سر و صدا بکار میرود.

در هنگام آزمون باید صدای زمینه کم بوده و با مقادیر استاندارد همخوانی داشته باشد.نتایج اندازه گیری آستانه شنوایی روی نمودار یا جداول مخصوصی تحت نام ادیوگرام ثبت می گردد

 برای تعیین افت دائم شنوایی در اثر صدا ، آستانه شنوایی در هر یک از 4 فرکانس مهم 500 ، 1000 ،2000و4000 هرتز را پس از کسر اثر سن در فرمول زیر وارد و میزان نقصان دائم شنوایی با شاخص NIHL  (افت شنوایی ناشی از صدا) محاسبه می گردد.

      NIHL =  TL 500 + TL 1000 + TLl2000 + TLl4000 / 4        

   TLآستانه شنوایی در فرکانس مورد نظر در هر گوش

   NIHL افت دائم شنوایی ناشی از سر و صدا

با محاسبه افت دائم ناشی از صدا برای هر گوش می توان با رابطه زیر افت کلی شنوایی ناشی از صدا برای هردوگوش را محاسبه نمود.

NIHLt  =  (NIHL b * 5) + (NIHLp) / 6                               

NIHLt     افت دائم کلی هر دو گوش

   NIHLb افت دائم گوش بهتر

NIHLp     افت دائم گوش ضعیف

با داشتن افت دائم براساس روش زیر می توان میزان یا درصد معلولیت هر گوش را تعیین نمود.

MI (%) = (NIHL – 25) * 1.5                                           

MI    درصد معلولیت هرگوش

درصد معلولیت هر دو گوش طبق رابطه زیر محاسبه میگردد.

MIt  =  (MIb *  5) + (MIp * 1) / 6                                    

MIb   درصد معلولیت هر دو گوش

MIt   درصد معلولیت گوش بهتر

MIp    درصد معلولیت گوش بدتر

اثرسن بر شنوایی

به طور طبیعی با افزایش سن افراد دچار نقصان شنوایی می گردند بر اساس بررسی ها دو نمودار اثر سن برای زنان و مردان به دست آمده است که باید قبل از محاسبه افت دائم هر گوش در فرکانس مربوطه لحاظ گردد.

دستگاه ادیومتر(شنوایی سنج)

این دستگاه دارای سه قسمت اصلی است:

1-                  صفحه تنظیم بسامد(فرکانس)- این صفحه برای انتخاب فرکانس های مختلف به کار می رود و معمولا در شنوایی سنج های جدید اوکتاوی بوده و بسامد های 8000 -4000-2000-1000-500-250-125-63 هرتز را در بر دارد.

2-                صفحه کنترل وتنظیم شدت –این صفحه شدت مورد نیاز را ایجاد می کند و به درجات 5 دسی بلی تقسیم شده که از 5- دسی بل شروع و به 110 دسی بل ختم می شود.

3-               دکمه قطع و وصل – توسط آزمایش کننده کنترل می شود و زمان ارسال صدا را به شنونده تعیین می کند . پس از اندازه گیری شنوایی فرد روی ادیوگرام ثبت می گردد در ثبت نتایج از علائم بین المللی زیر استفاده میشود .

گوش راست              o (قرمز رنگ)                گوش چپ                  * (آبی رنگ)

محدوده های افت شنوایی

بر اساس تقسیم بندی موسسه ملی استاندارد آمریکا و آکادمی گوش و حلق و بینی آمریکا محدوده زیر برای افت دائم در فرکانس های 500 تا 2000 هرتز معرفی شده است.

الف – افت شنوایی هر گوش کمتر از 25 دسی بل ، کم شنوایی تلقی نمی شود

ب – افت بین 40 -25 دسی بل کم شنوایی جزئی

ج – افت بین55  - 40 دسی بل کم شنوایی ملایم

د -  افت بین 70 – 55 دسی بل کم شنوایی متوسط

ه – افت بین 90 – 70 دسی بل کم شنوایی شدید

و – افت بالا تر از 90 دسی بل ناشنوایی عمیق یا کری دائم

 

دانلود فیلم با حجم 7.5 مگابایت

پس از کلیک بر روی لینک لطفا چند لحظه صبر نماییدتمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir