پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

شرکت ابارا اخیرا اقدام به تهیه نرم افزاری نموده که بصورت آنلاین و از هر کجای دنیا انتخاب پمپ و ثبت سفارش خرید را انجام داده و آن را به نزدیکترین زیرمجموعه خود ارجاع می دهد. با توجه به مقدار هد، دبی و دیگر پارامترهای درخواستی، این نرم افزار بین انواع مختلف پمپ های تولیدی ابارا جستجو کرده و بهترین مدل را انتخاب می نماید.برخی از قابلیت های نرم افزار به این شرح می باشد:1- در صورت نیاز محاسبات مربوط به افت فشار لوله ها و اتصالات را انجام می دهد.2- واحد اندازه گیری کمیت های مختلف را می توان تغییر داد.3-…

نرم افزار آنلاین انتخاب پمپ ابارا EZFINDER

شرکت ابارا اخیرا اقدام به تهیه نرم افزاری نموده که بصورت آنلاین و از هر کجای دنیا انتخاب پمپ و ثبت سفارش خرید را انجام داده و آن را به نزدیکترین زیرمجموعه خود ارجاع می دهد. با توجه به مقدار هد، دبی و دیگر پارامترهای درخواستی، این نرم افزار بین انواع مختلف پمپ های تولیدی ابارا جستجو کرده و بهترین مدل را انتخاب می نماید.

برخی از قابلیت های نرم افزار به این شرح می باشد:

1- در صورت نیاز محاسبات مربوط به افت فشار لوله ها و اتصالات را انجام می دهد.

2- واحد اندازه گیری کمیت های مختلف را می توان تغییر داد.

3- می توان همان ابتدا تعیین کرد که نقطه کار درخواستی مجاز است چقدر از نقطه بهترین راندمان پمپ فاصله داشته باشد.

4- می توان جستجو را روی همه خانواده پمپ ها و یا فقط روی مدل خاصی از پمپ ها انجام داد.

5- پمپ های مناسب را می توان با توجه به معیارهای مختلف (مثلا راندمان) اولویت بندی کرد.

6- رسم منحنی های هد، توان، راندمان و NPSH برحسب دبی و تعیین نقطه کار بر روی آنها

7- رسم مشخصات ابعادی و مدل برش خورده پمپ.

8- محاسبه هزینه برق مصرفی سالانه پمپ و تخمین هزینه های طول عمر پمپ.

9- آماده کردن کلیه مشخصات پمپ به همراه منحنی ها در یک دیتاشیت سه صفحه ای در فرمت pdf.

10- ارسال سفارش خرید به نزدیکترین دفتر ابارا.آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

شرکت ابارا اخیرا اقدام به تهیه نرم افزاری نموده که بصورت آنلاین و از هر کجای دنیا انتخاب پمپ و ثبت سفارش خرید را انجام داده و آن را به نزدیکترین زیرمجموعه خود ارجاع می دهد. با توجه به مقدار هد، دبی و دیگر پارامترهای درخواستی، این نرم افزار بین انواع مختلف پمپ های تولیدی ابارا جستجو کرده و بهترین مدل را انتخاب می نماید.برخی از قابلیت های نرم افزار به این شرح می باشد:1- در صورت نیاز محاسبات مربوط به افت فشار لوله ها و اتصالات را انجام می دهد.2- واحد اندازه گیری کمیت های مختلف را می توان تغییر داد.3-…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
نرم افزار آنلاین انتخاب پمپ ابارا ezfinder

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

شرکت ابارا اخیرا اقدام به تهیه نرم افزاری نموده که بصورت آنلاین و از هر کجای دنیا انتخاب پمپ و ثبت سفارش خرید را انجام داده و آن را به نزدیکترین زیرمجموعه خود ارجاع می دهد. با توجه به مقدار هد، دبی و دیگر پارامترهای درخواستی، این نرم افزار بین انواع مختلف پمپ های تولیدی ابارا جستجو کرده و بهترین مدل را انتخاب می نماید.برخی از قابلیت های نرم افزار به این شرح می باشد:1- در صورت نیاز محاسبات مربوط به افت فشار لوله ها و اتصالات را انجام می دهد.2- واحد اندازه گیری کمیت های مختلف را می توان تغییر داد.3-…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme