پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نرم افزار استانداردهای آزمایش های غیر مخرب در جوشکاری در سیستم آمریکایی این نرم افزار حاوی متن قسمتهای مرتبط با آزمایش های غیر مخرب در استانداردهای مختلف آمریکایی بوده و در دونسخه 32 و 64 بیتی تهیه

نرم افزار استانداردهای آزمایش های غیر مخرب در جوشکاری

نرم افزار استانداردهای آزمایش های غیر مخرب در جوشکاری در سیستم آمریکایی

این نرم افزار حاوی متن قسمتهای مرتبط با آزمایش های غیر مخرب در استانداردهای مختلف آمریکایی بوده و در دونسخه 32 و 64 بیتی تهیه شده که بصورت رایگان در اختیار اعضاء پایگاه علمی مهندسی جوش قرار داده شده است.

یک مجموعه کاربردی و مفید برای متخصصین صنعت جوش و بازرسی 


این نرم افزار توسط آقای مهندس رسول قاسمی، رییس استانداردسازی شرکت ناظران یکتا و آقای مهندس حسین زمانی، بازرس فني / جانشين مدير فني آزمايشگاه شركت ناظران يكتا تهیه شده است.

دانلود نسخه 32 بیتی نرم افزار

دانلود نسخه 64 بیتی نرم افزار

لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنيد و در صورتی که قبلا ثبت نام نموده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نرم افزار استانداردهای آزمایش های غیر مخرب در جوشکاری در سیستم آمریکایی این نرم افزار حاوی متن قسمتهای مرتبط با آزمایش های غیر مخرب در استانداردهای مختلف آمریکایی بوده و در دونسخه 32 و 64 بیتی تهیه

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
نرم افزار استانداردهای آزمایش های غیر مخرب در جوشکاری

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نرم افزار استانداردهای آزمایش های غیر مخرب در جوشکاری در سیستم آمریکایی این نرم افزار حاوی متن قسمتهای مرتبط با آزمایش های غیر مخرب در استانداردهای مختلف آمریکایی بوده و در دونسخه 32 و 64 بیتی تهیه

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme