پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نرم افزار محاسبه استاتيکی زلزله (بر اساس ويرايش سوم استاندارد 2800) این نرم افزار که بر اساس ویرایش سوم استاندارد 2800 تهیه شده مرحله به مرحله شما رو در محاسبه نیروی استاتیکی زلزله می تونه کمک کنه

نرم افزار محاسبه استاتيکی زلزله

نرم افزار محاسبه استاتيکی زلزله

(بر اساس ويرايش سوم استاندارد 2800)

این نرم افزار که بر اساس ویرایش سوم استاندارد 2800 تهیه شده مرحله به مرحله شما رو در محاسبه نیروی استاتیکی زلزله می تونه کمک کنه.همچنین دراین نرم افزار این امکان وجود داره که بشه از خروجی های نرم افزار ETABS ( نسخه 8.4.9 به بالا ) هم برای توزیع نیروی زلزله استاتیکی استفاده کنید . در تهیه این نرم افزار : انجمن مهندسی زلزه ایران ، جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و مرکز عمران ایران همکاری داشتند. 

برای دریافت این نرم افزار اینجا کلیک کنید.

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نرم افزار محاسبه استاتيکی زلزله (بر اساس ويرايش سوم استاندارد 2800) این نرم افزار که بر اساس ویرایش سوم استاندارد 2800 تهیه شده مرحله به مرحله شما رو در محاسبه نیروی استاتیکی زلزله می تونه کمک کنه

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
نرم افزار محاسبه استاتيکی زلزله

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نرم افزار محاسبه استاتيکی زلزله (بر اساس ويرايش سوم استاندارد 2800) این نرم افزار که بر اساس ویرایش سوم استاندارد 2800 تهیه شده مرحله به مرحله شما رو در محاسبه نیروی استاتیکی زلزله می تونه کمک کنه

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme