نقشــــــــه هاي فونداسیون و نصــب دکـــــــلهاي

نقشــــــــه هاي فونداسیون و نصــب دکـــــــلهاي

45 و 18 و 60 و 30 و 42 و 48 متري

 برای دریِافت و مشــــاهده پکینگ لیست، نقشــــــــه فونداسیون و نصــب دکـــــــل  45 متري ســه‌پایه خودایستا طرح ناجا (دکل های بدون نردبان) اینجا را کلیک کنید (توجه شود که بدون شابلون فونداسیون، به هیچ وجه فونداسیون اجرا نگردد)

برای دریافت و مشاهده پکینگ لیست، نقشه فونداسیون و نصب دکل خودایستا  18متری طرح ناجا اینجا را کلیک کنید

برای دریافت و مشاهده پکینگ لیست، نقشه فونداسیون و نصب دکـــل خودایستا   60متری اینجا  را کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده پکینگ لیست، نقشه فونداسیون و نصب دکل خودایستا 30 متری ناجا  (سنگين نردبان دار)   اینجارا کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده پکینگ لیست، نقشه فونداسیون و نصب دکل خودایستا 30 متری ناجا  (سبك)   اینجارا کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده نقشه نصب دکل خودایستا 42 متری کارون اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده نقشه فونداسیون دکل خودایستا 42 متری کارون اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده نقشه فونداسیون و نصب دکل خودایستا 30 متری کارون اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت و مشاهده نقشه فونداسیون و نصب دکل خودایستا 48 متری ناجا اینجا را کلیک کنید.

براي اطلاعات بيشتر با لينك زير وصل شويد...
لينك اتصال


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir