پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نقشه های اجرایی و معماری   با سلام به همه مهندسان عزیز و ارجمند امیدوارم سال خوب و پر باری رو داشته و سرشار از موفقیت و پیروزی براتون باشه. امروز با یکسری نقشه های اجرایی و معماری که در حال ساخت در یکی از کارخانه است در خدمتتون هستم. این نقشه ها شامل یکسری از جزئیات معماری و سازه ای یک رستوران اداری و مسجد است که می تونه حاوی نکات خوبی برای علاقه مندان به این مباحث باشه. برای دریافت این فایل ها میتوانید به این لینک ها مراجعه کنید. 1. نقشه های سازه ای رستوران و مسجد 2. نقشه های معماری…

نقشه های اجرایی و معماری

نقشه های اجرایی و معماری

 

با سلام به همه مهندسان عزیز و ارجمند

امیدوارم سال خوب و پر باری رو داشته و سرشار از موفقیت و پیروزی براتون باشه.

امروز با یکسری نقشه های اجرایی و معماری که در حال ساخت در یکی از کارخانه است در خدمتتون هستم. این نقشه ها شامل یکسری از جزئیات معماری و سازه ای یک رستوران اداری و مسجد است که می تونه حاوی نکات خوبی برای علاقه مندان به این مباحث باشه.

برای دریافت این فایل ها میتوانید به این لینک ها مراجعه کنید.

1. نقشه های سازه ای رستوران و مسجد

2. نقشه های معماری رستوران و مسجد

PassWord www.civilwave.blogfa.com

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نقشه های اجرایی و معماری   با سلام به همه مهندسان عزیز و ارجمند امیدوارم سال خوب و پر باری رو داشته و سرشار از موفقیت و پیروزی براتون باشه. امروز با یکسری نقشه های اجرایی و معماری که در حال ساخت در یکی از کارخانه است در خدمتتون هستم. این نقشه ها شامل یکسری از جزئیات معماری و سازه ای یک رستوران اداری و مسجد است که می تونه حاوی نکات خوبی برای علاقه مندان به این مباحث باشه. برای دریافت این فایل ها میتوانید به این لینک ها مراجعه کنید. 1. نقشه های سازه ای رستوران و مسجد 2. نقشه های معماری…

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
نقشه های اجرایی و معماری

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

نقشه های اجرایی و معماری   با سلام به همه مهندسان عزیز و ارجمند امیدوارم سال خوب و پر باری رو داشته و سرشار از موفقیت و پیروزی براتون باشه. امروز با یکسری نقشه های اجرایی و معماری که در حال ساخت در یکی از کارخانه است در خدمتتون هستم. این نقشه ها شامل یکسری از جزئیات معماری و سازه ای یک رستوران اداری و مسجد است که می تونه حاوی نکات خوبی برای علاقه مندان به این مباحث باشه. برای دریافت این فایل ها میتوانید به این لینک ها مراجعه کنید. 1. نقشه های سازه ای رستوران و مسجد 2. نقشه های معماری…

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme