پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

پلکان باید از مصالحی ساخته شود که در برابر آتش سوزی مقاومت کند اما در خانه های سنتی و یا ویلایی به دلیل کم اهمیت بودن این مسئله از پله های چوبی استفاده میشود .   برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.

پلکان چوبی

پلکان باید از مصالحی ساخته شود که در برابر آتش سوزی مقاومت کند اما در خانه های سنتی و یا ویلایی به دلیل کم اهمیت بودن این مسئله از پله های چوبی استفاده میشود .

 

7-8

برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

پلکان باید از مصالحی ساخته شود که در برابر آتش سوزی مقاومت کند اما در خانه های سنتی و یا ویلایی به دلیل کم اهمیت بودن این مسئله از پله های چوبی استفاده میشود .   برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
پلکان چوبی

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

پلکان باید از مصالحی ساخته شود که در برابر آتش سوزی مقاومت کند اما در خانه های سنتی و یا ویلایی به دلیل کم اهمیت بودن این مسئله از پله های چوبی استفاده میشود .   برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme