پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

کتاب خاکبرداری ها و پی ها در خاکهای نرم

کتاب خاکبرداری ها و پی ها در خاکهای نرم

اگراینترنت با سرعت بالا دارید روی عنوان لاتین کلیک کنید

Excavations and Foundations in Soft Soils

در غیر این صورت لینکهای زیر را امتحان کنید( همه لینکها باید دانلود شوند)

http://mihd.net/ht6rpe

http://mihd.net/2yqnmd

http://mihd.net/m09dcf

http://mihd.net/ym9wvl

http://mihd.net/b8tvf0

 

 

By: Hans-Georg Kempfert Berhane Gebreselassie

حجم 16 مگابایت

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
کتاب خاکبرداری ها و پی ها در خاکهای نرم
بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme