10 دانشگاه برتر جهان درمهندسي عمران و شهر سازي

پايگاه QS اولين باري است كه دانشگاه هاي جهان را بر اساس موضوع مهندسي عمران و شهرسازي رتبه بندي مي كند و بر همين اساس 10 دانشگاه برتر جهان نيز به كشورهايي به دور از انتظار اختصاص دارند، با اين وجود 4 عنوان به آمريكا و سه عنوان به بريتانيا تعلق دارد.

 

MIT در مهندسي عمران و شهر سازي باز هم رتبه اول را به دست آورده است و در پي اين موسسه، دانشگاه هاي استنفورد در رتبه دوم، دانشگاه كمبريج در رتبه سوم، كاليفرنيا بركلي در رتبه چهارم، امپريال كالج لندن در رتبه پنجم، دانشگاه آكسفورد در رتبه ششم، دانشگاه ملي سنگاپور در رتبه هفتم، دانشگاه توكيو در رتبه هشتم، موسسه تكنولوژي كاليفرنيا در رتبه نهم و موسسه فدرال تكنولوژي سوئيس در رتبه دهم قرار گرفته اند.

رتبه      عنوان                                  كشور          امتياز

1         MIT                                  آمريكا           84.6 
2         استنفورد                               آمريكا           76.6 
3         كمبريج                                 بريتانيا          74.1  
4         كاليفرنيا بركلي                        آمريكا          70.9 
5        امپريال كالج لندن                       بريتانيا         68.3 
6        آكسفورد                                 بريتانيا         62.4 
7        دانشگاه ملي سنگاپور                  سنگاپور       61.2 
8        دانشگاه توكيو                           ژاپن           59.6 
9        موسسه تكنولوژي كاليفرنيا            آمريكا         59.1 
10      موسسه فدرال تكنولوژي سوئيس      سوئيس         54

اين بخش از رتبه بندي جديد QS تنها بخشي است كه نام يكي از دانشگاه هاي ايران، دانشگاه تهران در جايگاهي ميان رتبه هاي 151 تا 200 عنوان شده است.

دانشگاه تهران در پايگاه رتبه بندي دانشگاه هاي جهان QS، كه در 5 موضوع كامپيوتر، مهندسي عمران، مهندسي شيمي، مهندسي الكترونيك، علم هوانوردي رتبه بندي انجام داده توانست در رشته مهندسي عمران رتبه 151 جهان را كسب كند.


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir