مشاوره

 

خدمات عمده حیطه تعالی شرکت عبارتند از :

1. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص مصالح استاندارد

2. خدمات فرهنگ سازی و آموزش تعالی

3. ارائه خدمات ارزیابی ایمنی و تحلیل های فنی در ساختمان ها و سازه ها ، شامل :

+ بررسی و ارزش گذاری ساختمان

+ بازرسی آسانسورها و بالابرها

+ بازرسی جرثقیل ها

4. ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص بازرسی جوش ساختمانها و سازه ها

5. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه سمینارهای آموزشی و کنفرانسهای علمی

6. ارائه خدمات مشاوره ای بازرسی مرتبط با مقاوم سازی و بهسازی ساختمانها و سازه هاتمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir