کنترل و بازرسی ساختمان

این بازرسی ، پوشش دهنده انواع بازرسی کیفیت در تمامی مراحل ساخت می باشد :


1. بازرسی مرحله مطالعات ، گزارش ها و طراحی اولیه


2. بازرسی مرحله طراحی ، محاسبات و نقشه های اجرایی


3. بازرسی کیفیت نحوه اجرای سازه


4. بازرسی کیفیت نحوه اجرای معماری


5. بازرسی کیفیت نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی و سیستمهای هوشمند


* براساس این بازرسی ها ، از انطباق کامل فرآیند ساخت با معیارهای مشخص شده در استانداردها ، آیین نامه ها ، ضوابط و مقررات ملی ساختمان ، اطمینان حاصل می شود و در نهایت " گواهینامه انطباق " برای ساختمان یا سازه ویژه مورد بازرسی صادر می شود .


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir