تقویم آموزشی

 
تعاریف

بازرسی چشمی :

تعریف :
بازرسی چشمی عبارت است از كنترل روز به روز وضعیت قطعات مورد ساخت و رسیدگی از نظر پذیرش آنها طبق مشخصات ، معمولا " نخستین مرحله در بررسی هر قطعه ، بازرسی چشمی آن است . بازدید یا بازرسی چشمی یكی از مهمترین و متداولترین روش بازرسی به شمار می آید .

اصول :
پارامترهای مهم در بازرسی چشمی عبارتند از شدت نور محیط و نوع نور محیط ، شرایط سطح و آماده سازی سطح مانند تمیز كاری قطعه ، زاویه نور نیز خیلی اهمیت دارد ،‌ چون بعضی از عیوب سطحی فقط تحت تابش نور صحیح ( تابش نور تحت زاویه مناسب ) ‌آشكار می شوند .

کاربرد :
تمام عیوب ظاهری اعم از عیوب سطحی ، تركهای سطحی ،‌ نادرستی شكل ، انحرافات در اندازه و غیره را می توان با بازرسی چشمی پیدا كرد . بازرسی چشمی به عنوان یك روش بازرسی غیر مخرب برای مواد خام و محصولات نیمه تمام یا تمام شده مورد استفاده می باشد . با بازرسی چشمی حین تولید ، در بررسی نهائی می توان از روی شكل هندسی ، ابعاد و خصوصیات سطحی رنگ ،‌ شفافیت و علائم مشخصه دیگ در مورد محصول داوری نمود . بازرسی چشمی صحیح قطعات و بررسی شكل ظاهری آنها چه با چشم غیر مسلح ، ‌چه با ذره بین یا اآندسكوپ انجام شود ،‌ در تشخیص عیوب متالورژیكی حائز اهمیت است و می تواند مبنای برنامه ریزی برای بازرسی های بعدی باشد . بعلاوه بازرسی چشمی اطلاعات مفیدی بدست می دهد كه گاهی اوقات این اطلاعات برای حل مسئله كفایت می كند.

مزایا :
بازرسی چشمی ساده و ارازن است و به وسایل و دستگاه های گران قیمت احتیاج ندارد از شرایط سطحی قطعه و ارزیابی دقیق ظاهر آن خیلی چیزها روشن می شود .

محدودیت :
با چشم غیر مسلح تنها نقص های نسبتاٌ بزرگ كه باعث شكستگی پوسته شده اند ، آشكار می شود كارایی بازرسی چشمی را با استفاده از ذره بین با قدرت كم و میكروسكوپ می توان افزایش داد .

آزمون مایعات نافذ ( PT ) :

تعریف :

با مایع نافذ از قدیمی ترین ، اقتصادی ترین و ساده ترین روش كشف عیوب سطحی غیر قابل تشخیص با چشم غیر مسلح می باشد .

اساس این روش آزمایش مبتنی بر قابلیت نفوذ بعضی از مایعات با استفاده از خاصیت موئینگی به داخل حفره ها و تركهای خیلی نازك استوار است . بنا بر این برای آشكار سازی نقص هایی كه سبب شكستن سطح كار شده اند ،‌ به كار می رود ،‌ این مایعات كشش سطحی كم و قابلیت تر كنندگی خوب نسبت به ماده آزمایش شونده دارند و قادرند روی سطح این مواد قشر نازكی تشكیل دهند .

اصول :

روش بازرسی با مواد نفوذ كننده شش مرحله اساسی دارد و عبارتند از :

الف - آماده سازی سطح
ب - كاربرد مواد نفوذ كننده و اعمال زمان برای نفوذ
پ - برداشت مواد نافذ اضافی
ت - كاربرد مواد ظهور و اعمال زمان برای ظهور
ث - مشاهده و بازرسی
ج - تمیز کاری نهایی

انواع روشها :

درعمل مواد نفوذ كننده را به وسیله یكی از روشهای متداول بر روی سطح قطعه به كار میبرند.روش برگزیده به اندازه ، شكل و تعداد قطعات مورد بازرسی بستگی دارد .
بازرسی قطعه در محل نیز یكی از عوامل گزینش میباشد .
مایعات نافذ ، چه مرئی ، چه فلورئوسنت می توانند بوسیله هر یك از راه های زیر اعمال شوند :
مالیدن : معمولاً‌ با كهنه ، پارچه پنبه ای ، تنظیف یا برس اعمال می شود .
غوطه وری : كل نمونه به داخل یك مخزن مایع نافذ ، فرو برده می شود .
پاشش : معمولاً با استفاده از پمپ مدار بسته كم فشار یا از قوطی های پاششی فشار ، مایع نافذ روی سطح پاشیده می شود .
ریختن : مایع نافذ با یك وسیله به سادگی روی سطح ریخته می شود .

معمولا" برای بازرسی چندین قطعه نسبتا كوچك بهتر است از روش فرو بردن كامل به درون مخزن حاوی مایع نفوذكنندهاستفاده شود . قطعات را باید پیش از غوطه وری كاملاخشك كرد زیرا آب یا حلالهای تمیز كننده به جا مانده با آلوده شدن به ماده نفوذ كننده از نفوذ آن جلوگیری میكنند. در حین غوطه وری قطعه ، باید دقت شود كه حبابهای هوا ایجاد نشوندوتمام سطوح بازرسی كاملا خیس شوند . معمولا" قطعات را به مدت معینی در مایع فرو می برند و سپس بیرون می آورند . در خلال این مرحله ، باید دقت شود كه مایع نفوذ كننده از تمام منافذ خارج شده باشد . قطعاتی را كه آثار ماده نفوذ كننده بر روی سطحشان وجود دارد ، پس از خشك كردن باید دوباره غوطه ور ساخت .

معمولاً از شیوه سیلابی برای بررسی سطوح بزرگ قطعات ساده استفاده می شود . معمولاً ماده نفوذ كننده را با فشار پایینی كه موجب ذره ای شدن سیال نمی شود ، بر روی سطح می پاشند . باید مطمئن شد كه ماده نفوذ كننده تمام سطح مورد بررسی را پوشانده ، و سطح در تمام مدت نفوذ مرطوب باشد .
هنگامی كه تنها بررسی قطعات تكی یا بازرسی قطعات در محل لازم است ، ماده نفوذ كننده را به وسیله قلم مو یا از طریق قوطی افشانكداری ( اسپری ) به كار می برند . برای قطعات پیچیده تر از قلم مو استفاده شود . هنگام استفاده از شیوه سیلابی از خشك شدن ماده نفوذ كننده بر روی سطح باید جلوگیری كرد .
کاربرد : امروزه ،‌ بازرسی با مواد نفوذ كننده رنگی ، روش صنعتی مهمی است و برای تعیین نقص هایی مانند ترك ،‌ جدا لایگی ،‌ رویهم افتادگی و منطقه های تخلخل سطحی در بسیاری قطعات به كار می رود . این روش تقریباٌ برای همه قطعات قابل استفاده است ، ‌اعم از اینكه قطعه بزرگ باشد یا كوچك ، شكل ساده داشته باشد یا پیچیده ؛ این روش برای بازرسی فرآورده های ریختگی و كار شده فلزات آهنی و غیر آهنی و همچنین آلیاژ ها ، سرامیك ها ، ‌شیشه آلات و برخی قطعات پلیمری به كار می رود .

مزایای آزمون مایعات نافذ :
الف - علائم وجود عیب روی خود قطعه ظاهر می شود .
ب - محدودیتی برای اندازه و شكل جسم مورد كنترل وجود ندارد .
پ - این روش برای بازرسی قطعات كوچك نیز مناسب است .
ت - نافذها دارای قابلیت نفوذ فوق العاده ای در داخل تركهای بسیار نازك بوده و با تنوع در تركیب و تحت شرایط متنوعی می توانند برای بازرسی مواد مختلفی بكار روند .
ث - روشهای بازرسی دیگر مانند ذرات مغناطیس اغلب به دو بازرسی جداگانه یا بیشتر نیاز دارد ولی در مورد مایع نافذ ، یكبار كنترل كافی است.

ج - فرآیند بازرسی با مایع نفوذ كننده نسبتاً ساده است ، زیرا شامل هیچ نوع سیستم الكترونیكی نیست ، و تجهیزات مورد نیاز ارزانتر از دیگر تجهیزات سیستم های آزمون های غیر مخرب است .معمولاً اجرای روشها و استاندارد های بازرسی برای قطعات تولیدی خاص ساده تر از روشهای پیچیده تر دیگر است . این روش برای بازرسی همه نوع مواد بجز مواد متخلخل به كار می رود ، و درپاره ای موارد ،حساسیت آن بیش از بازرسی به وسیله ذرات مغناطیسی است . بازرسی با مواد نفوذ كننده در واقع برای همه قطعات با هر اندازه و شكلی مناسب است و برای كنترل كیفی تولیدات نیمه تمام و تمام شده و همچنین بازرسی مستمر قطعات در حین كار به كار می رود . این مورد را ممكن است در محل انجام داد ، و بدین ترتیب از پیاده كردن قطعات مجموعه های پیچیده بزرگ جلوگیری كرد ، و یا برای ، مثلاُ ، بازرسی قطعات خارج از دید در حین تعمیرات اساسی هواپیما به كار برد .

محدودیت آزمون مایعات نافذ :
الف - فقط عیوب منتهی به سطح را میتواند كشف نماید .
ب - اگر سطح جسم متخلخل باشد مایع اضافی را نمی توان به آسانی از سطح قطعه پاك کرد و در نتیجه علائم عیب با علائم نفوذ موجود در این تخلخلها مخلوط شده و بخوبی قابل تشخیص نمی باشد .
پ - با وجودی كه مایع نافذ در حدود درجه حرارتهای نسبتاً وسیعی موثر است معهذا درجه حرارتهای خیلی كم و خیلی زیاد برای كار مناسب با مایع نافذ سازگار نمی باشد .
ت - حفاظت مایع نافذ از آلوده شدن به مواد خارجی مخصوصاً آب مسئله است و در آماده كردن قطعات برای بازرسی و حفاظت ظروف حاوی مایع نافذ از رطوبت گرد و خاك یا سایر مواد خارجی باید كوشید.
ث - آشكار سازی نقصهای زیر سطحی به روش های بازرسی دیگر نیاز دارد . نا همواری های سطحی و تخلخل مواد از عوامل دیگر عدم كارایی این سیستم اند . این مورد ، به ویژه می تواند نشانه های غلط به وجود آورد ، زیرا هر گونه خلل و فرج را به عنوان نقص بالقوه ای ثبت کند .

آزمون ذرات مغناطیس ( MT ) :

تعریف :
بازرسی به روش مغناطیس كردن ذرات ، روشی حساس برای تعیین محل نقصهای سطحی و برخی نقصهای زیر سطحی در مواد فرو مغناطیس است .

اصول :
پارامترهای اصلی این روش مبتنی بر مفهوم های نسبتاً ساده ای است .در اصل ، اگر قطعه مورد آزمایش از جنس مغناطیس شونده باشد و از آن مغناطیس عبور داده شود . خطوط قوای مغناطیس در برخورد با ناپیوستگی ها (تقریباً) عمود بر جهت میدان تغییر مسیر می دهند و میدان نشت قو یی را به وجود می آورند . این میدان نشت در سطح و بالای قطعه مغناطیده قرار دارد ، حال چنانچه ذرات ریز مواد مغناطیس شونده بصورت خشك یا معلق در مایع یر روی سطح قطعه پاشیده شود ، در محل وجود عیب ، تجمع نموده پل مغناطیسی كه به این ترتیب تشكیل می شود ، محل ، اندازه و شكل ناپیوستگی را تعیین می كند.
برای آزمایش ذرات مغناطیسی ، سطح قطعه بایستی نسبتاً صاف باشد .چه در غیر اینصورت در اثر نا صافی و شیارهای سطحی ، ذرات پل میزنند و احتمالاً ترك در زیر پوشش آنها مخفی می ماند . گاهی از رنگ سفید زود خشك شونده زمینه سفیدی بوجود آورده می شود تا براده سیاه در متن سفید به خوبی مشاهده گردد . گاهی هم براده ها را رنگ می زنند تا راحت تر دیده شوند .اگر براده با رنگ فلوئورسنت آغشته گردند در زیر تابش نور ماوراء بنفش به وضوح دیده می شوند .
خاصیت مغناطیس را در قطعه به وسیله آهنرباهای دائم ، آهنرباهای الكتریكی ، یا با گذراندن جریانهای قوی از درون یا پیرامون آن می توان القاء كرد .
این شیوه به سبب امكان تولید میدانهای مغناطیسی شدید در درون قطعات ، در عملیات كنترل كیفیت كاربرد گسترده ای دارد . این روش در تشخیص و آشكار سازی تركها حساسیت خوبی دارد.چرخ دنده ها محورها و قطعات مشابه را پس از زمایش مغناطیس زدائی می كنند تا ضمن كار و یا تراش براده ها و ذرات را جذب ننمایند .
انواع روشها :
تشخیص عیوب در قطعه توسط بازرسی ذرات مغناطیسی به روشهای پیوسته و پسماند ، میدانهای مغناطیسی، میدان حلقوی، میدان مغناطیسی طولی ، میدان مغناطیسی چرخنده انجام میشود .
كاربردها :
كاربردهای صنعتی اصلی بازرسی به وسیله ذرات مغناطیسی عبارتند از : بازرسی فرآیندی ، بازرسی نهایی . بازرسی دریافتی ، تعمیرات جزیی و كلی .
هر چند بازرسی فرایندی ، نقصها درحین فرایند تولید بسیار سریع نمایان می شوند . اما در بازرسی نهایی تضمین بیشتری برای بی نقص بودن قطعات وجود دارد . در حین بازرسی هم قطعات خریداری شده نیمه تمام و هم مواد اولیه برای تشخیص نقصهای اولیه آزمون می شوند. بازرسی میلگردها ، تسمه ها ، شمشهای آهنگری و ریختگی های ماسه ای وارده با این روش انجام می شود .
در صنایع حمل و نقل (جاده ای ، راه آهن ، هوایی و دریایی) بر اساس برنامه های منظم تعمیرات كلی موجود ،‌قطعات حساس را برای شناسایی تركها بازرسی می كنند . میل لنگها ، قابها ، چرخ لنگرها ، قلابهای جرثقیل ، محورها ، پره های توربین بخار و اتصال دهنده ها نمونه ای از قطعات آسیب پذیر به شكست ، به ویژه شكست ناشی از خستگ اند ؛ و بنا براین به بازرسی منظم نیاز دارند . سیستم بازرسی به وسیله ذرات مغناطیسی را می توان به سادگی خودكار كرد و در نتیجه ، بازرسی مطمئن و نسبتاً بدون زحمتی انجام داد . در حالی كه سیستم خودكار در حال انجام وظایف مكانیكی خود است ، مسئول بازرسی می تواند تمام وقت خود را صرفاً به بازرسی اختصاص دهد . آهنگ تولید متناسب با عملیات متعددی است كه همزمان در ایستگاه های مختلف انجام می شود . هزینه خودكار سازی در مقایسه با هزینه نیروی انسانی برای چندین واحد منفرد دستی كه برای دستیابی به همان آهنگ های تولیدی لازم است ، توجیه پذیر خواهد بود .

مزایای آزمون ذرات مغناطیس :
الف - قابل اعتمادترین متد برای پیدا كردن تركها سطحی ، خصوصاً تركهای خیلی ظریف و كم عمق می باشد .
ب - علائم وجود و یا عدم وجود عیب روی خود قطعه ظاهر می شود
پ - كنترل سریع بوده و انجام آن آسان می باشد . اپراتور می تواند طرز كار را بدون آموزش طولانی یا خیلی فنی به آسانی بیاموزد .
ت - محدودیتی برای اندازه یا شكل قطعه مورد آزمایش وجود ندارد .
ث - تركها اگر با ماده خارجی دیگری پر شده باشند نیز در این روش پیدا می شوند .
ج - در حالت عادی پاك كردن قبلی نمونه لازم نیست .
چ - پوشش نازك رنگ یا سایر پوشش های غیر مغناطیسی مانع كار نخواهد شد .
ح - در این روش از تجهیزات الكترومكانیكی استفاده می شود كه پرداخت و ظرافت چندانی لازم نداشته و می تواند در كارگاه ساخته شود . نگهداری آن نیز آسان است .
خ - این روش می تواند بطور خود كار بكار رود و نسبتاً ارزان است .

محدودیت آزمون ذرات مغناطیس :
الف - این روش فقط برای مواد فرو مغناطیس قابل استفاده است .
ب - در مورد عیوب غیر سطحی دقیق نمی باشد .
پ - میدان مغناطیسی بایستی در جهتی ایجاد شود كه سطح اصلی عیب را قطع نماید و این مسئله ایست كه اپراتور با آن مواجه می شود و بهمین دلیل گاهی به دو مرتبه بازرسی كردن و یا بیشتر نیاز دارد .
ت - مغناطیسی زدائی پس از انجام آزمایش ، اغلب ضرورت پیدا می كند .
ث - بعد از انجام ازمایش و مغناطیس زدائی ، تمیز كردن قطعه و جدا كردن ذرات مغناطیس چسبیده به سطح ممكن است ضروری باشد .
ج - هنگام آزمایش قطعات دارای شكل پیچیده تولید میدان مغناطیس در جهت مناسب اغلب مسئله است .
چ - هنگام آزمایش قطعات ریخته گری شده خیلی بزرگ ، جریان بر ق خیلی زیادی مورد لزوم است .
ح - برای اجتناب از گرم شدن ناحیه و سوختن قطعات با سطوح صیقلی یا در محلهای تماس برق با این سطوح مراقبت زیادی لازم است .
خ - برای مغناطیس كردن ، جابجا كردن قطعات ضروری است و این عمل مخصوصاً وقتی كه تعداد زیادی از قطعات كوچك مورد كنترل واقع می شوند وقت گیر می باشد .
د - با وجود اینكه علائم وجود عیب به آسانی دیده می شود ، معهذا گاهی در تفسیر علائم تجربه و مهارت لازم است . البته در مقایسه با متدهای دیگر مثل رادیو گرافی و آلتراسونیك ، آزمایش با ذره مغناطیس خیلی ساده تر می باشد .


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir