دیتایل آرماتوربندی پی منفرد با ستون بتنی

در پی منفرد آرماتورها بصورت یک شبکه حصیری مطابق شکل زیر هستند. با توجه به اینکه با وارد آمدن بار ساختمان قسمت تحتانی پی تحت کشش قرار می‌گیرد.

برای دانلود فایل PDF یا سفارش فایل CAD به پایین صفحه مراجعه کنید.

6-2


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir