آلبوم عکس - سازه های بتنی

 

سازه های بتنی
سازه های بتنی: عکس شماره 1 / 9
تصویر اسلمپ
720 * 540 (103 KB) 
سازه های بتنی
سازه های بتنی: عکس شماره 2 / 9
استفاده از اسلمپ
720 * 540 (110 KB) 
سازه های بتنی
سازه های بتنی: عکس شماره 3 / 9
نمونه ای از بچینگ
720 * 540 (33 KB) 
سازه های بتنی
سازه های بتنی: عکس شماره 4 / 9
دستگاه کنترل مقاومت
720 * 540 (39 KB) 
سازه های بتنی
سازه های بتنی: عکس شماره 5 / 9
مکعب بتنی تحت آزمایش مقاومت
720 * 540 (40 KB) 
سازه های بتنی
سازه های بتنی: عکس شماره 6 / 9
سنگدانه های تیز گوشه
720 * 540 (106 KB) 
سازه های بتنی
سازه های بتنی: عکس شماره 7 / 9
مخازن بتنی
720 * 540 (55 KB) 
سازه های بتنی
سازه های بتنی: عکس شماره 8 / 9
الک ها با شماره های متفاوت
720 * 540 (63 KB) 
سازه های بتنی
سازه های بتنی: عکس شماره 9 / 9
قالب های ساخت مکعب های بتنی
720 * 540 (63 KB) 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir