پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

یکی از عوامل اصلی تولید و ارائه خدمات در هر سازمان، ماشینآلات و تجهیزات آن میباشند. در پروژههاي عمرانی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، با توجه به نوع فعالیتهاي اجرایی آن، استفاده از ماشینآلات سنگین

ایمنی تجهیزات و ماشی آلات سنگین

تجهیزات راه و ساختمان

یکی از عوامل اصلی تولید و ارائه خدمات در هر سازمان، ماشینآلات و تجهیزات آن میباشند. در پروژههاي عمرانی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، با توجه به نوع فعالیتهاي اجرایی آن، استفاده از ماشینآلات سنگین امري اجتنابناپذیر است. استفاده از تجهیزات مناسب و استفاده مناسب از تجهیزات موجود در راستاي افزایش بهره وري وایمنی تجهیزات و ماشینآلات از اهمیت بهسزایی برخوردار است. از اینرو لازم است استفادهکنندگان ماشینآلات با انواع خطرات آنها آشنا شوند و ملاحظات ایمنی را در خصوص کار با انواع ماشین آلات و دستگاهها مورد توجه قراردهند. این مجموعه با تمرکز بر پروژه هاي شهري به دنبال ارائه راهنماییهاي ایمنی در کار با تجهیزات و ماشین آلات سنگین میباشد.به همین دلیل فایلی جامع در 48 صفحه برای شما آماده کرده ایم که می توانید در ادامه مطلب دانلود نمایید.

موضوعات این بسته آموزشی:

 • تعمیر و نگهداري ماشین آلات
 • قوانین ایمنی عملی براي رانندگان
 • ایمنی در کار با کامیون
 • تجهیزات ایمنی
 • مقررات ایمنی هنگام تعمیرات فنی و سرویس کامیونها
 • ایمنی در کار با بلدوزر
 • ایمنی در کار با لودر
 • ایمنی در کار با جرثقیل
 • گارد جرثقیل
 • ویژگیها و مشخصات متصدیان جرثقیل (اپراتور و ریگر)
 • ریگر(کمک راننده)
 • مواردي که اپراتور و ریگر باید رعایت کنند
 • جرثقیلهاي متحرك
 • جرثقیل برجی
 • خطاها در کار با جرثقیل برجی
 • بازرسی جرثقیلها
 • وسایل بستن و بلند کردن بار
 • بسکتهاي هوایی
 • نکات ایمنی در کار با بسکتها
 • ایمنی در کار با لیفتراك
 • علائم دستی استاندارد براي جرثقیل ها و تجهیزات بالا
 • حداقل فاصله ایمنی مجاز هنگام کار با جرثقیل ها و برج هاي بالابر
 • چکلیست ایمنی جرثقیل- قبل از شروع به کار
 • چکلیست ایمنی جرثقیل- بازرسی دوره اي

 

 

حجم فایل :  1 مگابایت


کلید عبور : www.phse.ir

منبع : persian hse

دانلود مستقیم

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

یکی از عوامل اصلی تولید و ارائه خدمات در هر سازمان، ماشینآلات و تجهیزات آن میباشند. در پروژههاي عمرانی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، با توجه به نوع فعالیتهاي اجرایی آن، استفاده از ماشینآلات سنگین

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
ایمنی تجهیزات و ماشی آلات سنگین

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

یکی از عوامل اصلی تولید و ارائه خدمات در هر سازمان، ماشینآلات و تجهیزات آن میباشند. در پروژههاي عمرانی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، با توجه به نوع فعالیتهاي اجرایی آن، استفاده از ماشینآلات سنگین

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme