مطلب سریهای جزئی از نشریات و ماهنامه های سازمان نقشه برداری است

در این مطلب سریهای جزئی از نشریات و ماهنامه های سازمان نقشه برداری است که هم اکنون تعداد 14 عدد از این نشریات را در سایت قرار داده ایم لطفا تا تکمیل شدن نهائی این نشریات ما را همراهی نمائید . ادامه را ببینید

 

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/Nashrie%20Tarviji_V03_N04_All%20Pages.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/Nashrie%20Tarviji_V03_N03_All%20Pages.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/Nashrie%20Tarviji_V03_N02_All%20Pages.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/Nashrie%20Tarviji_V03_N01_All%20Pages.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/Nashrie%20Pajooheshi_V02_N03_All%20Pages_org.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/Nashrie%20Pajooheshi_V02_N01_All%20Pages.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/JournalOfGeomaticsScience_Technology_Vol1No4.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/GeospatialEngineeringJournal_Vol2No4.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/JournalOfGeomaticsScience_Technology_Vol1No3.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/GeospatialEngineeringJournal_Vol2No3.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/JournalOfGeomaticsScience_Technology_Vol1No2.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/JournalOfGeomaticsScience_Technology_Vol1No1.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/GeospatialEngineeringJournal_Vol2No2.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/GeospatialEngineeringJournal_Vol2No1.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/GeospatialEngineeringJournal_Vol1No4.pdf

 

http://issge.ir/uploads/files/Journal/GeospatialEngineeringJournal_Vol1No3.pdf

 

 

 

 

=======================================================

  Title Description Size  
  نشریه شماره 253 آیین نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری 3.75 MB دانلود
  نشریه شماره 3101 موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه برداری 299.99 KB دانلود
  نشریه شماره 2-119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد دوم : نقشه برداری هوائی (کلیات) 807.28 KB دانلود
  نشریه شماره 1-119 دستورالعمل های تیپ نقشه برداری - جلد اول : کلیات 6.99 MB دانلود
  نشریه شماره 2-119 دستورالعمل های تیپ نقشه برداری - جلد دوم : دستورالعمل های تهیه نقشه در مقیاس های 1:100 تا 1:1000 1.77 MB دانلود
  نشریه شماره 3-119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم : سیستم اطلاعات مکانی (کلیات) 571.55 KB دانلود
  نشریه شماره 6-119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد ششم : داده های شبکه ای و تصویری 814.85 KB دانلود
  نشریه شماره 95 مشخصات فنی نقشه برداری 985.26 KB دانلود
  نشریه شماره 5-119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد پنجم : میکروژئودزی 961.21 KB دانلود
  نشریه شماره 4-119 دستورالعمل های تیپ نقشه برداری - جلد چهارم : دستورالعمل های تهیه نقشه در مقیاس های 1:25000 تا 1:50000 و دستورالعمل های تهیه نقشه های آبنگاری 2.95 MB دانلود
  نشریه شماره 4-119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد چهارم : کارتوگرافی (کلیات) 1.46 MB دانلود
  نشریه شماره 1-119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد اول: ژئودزی و ترازیابی 1.93 MB دانلود
  بخشنامه شماره 34643-101 ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری 291.39 KB دانلود
  بخشنامه شماره 54289-101 ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری 283.40 KB دانلود
  بخشنامه شماره 120757-101 موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه برداری 440.57 KB دانلود
  بخشنامه شماره 102961-100 تعرفه خدمات نقشه برداری 525.53 KB دانلود
  بخشنامه شماره 1069-54-1219-102 دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی 248.64 KB دانلود
  بخشنامه شماره 65016-101 ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری 576.25 KB دانلود
  قرارداد تیپ خدمات نقشه برداری   258.42 KB دانلود
  نشریه 3101 موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات نقشه برداری 334.16 KB دانلود
  پیوست بخشنامه 880-54-4194-1 دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی شبکه گازرسانی شهری به مقیاس 1:200 56.69 KB دانلود
  بخشنامه شماره 95830-100 تعرفه خدمات نقشه برداری 252.79 KB دانلود
  بخشنامه شماره 970-54-3713-1   131.24 KB دانلود

منبع :www.tarh-agrw.ir/تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir