پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در این فیلم مباحث زیر مطرح شده است: انواع دیوارهاساختمان های آجری با کلافضوابط مربوط به دیوارهای باربر براساس مفاد مبحث 8حداکثر ارتفاع دیوارهای بنایی بر اساس ضوابط استاندارد 2800 و مبحث 8 مقررات ملی

فیلم آموزشی شناسایی دیوارها بصورت پاورپوینت

در این فیلم مباحث زیر مطرح شده است:

انواع دیوارها
ساختمان های آجری با کلاف
ضوابط مربوط به دیوارهای باربر براساس مفاد مبحث 8
حداکثر ارتفاع دیوارهای بنایی بر اساس ضوابط استاندارد 2800 و مبحث 8 مقررات ملی ساختمان
دیوار سازه ای 
ضخامت دیوار های سازه ای
دیوار نسبی
ضوابط حداقل دیوار نسبی در هر امتداد ساختمان
محدودیتهای دیوارهای سازه ای
اجرای دیوارهای سازه ای
دیوارچینی آ جری
دیوارهای غیرباربر
دیوارهای جداگر داخلی
دیوارهای بیرونی (نما)
دیوارهای جانپناه

 لینک دانلود

password: www.omran2000.blogfa.com

حجم فایل : 192 کیلوبایت

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در این فیلم مباحث زیر مطرح شده است: انواع دیوارهاساختمان های آجری با کلافضوابط مربوط به دیوارهای باربر براساس مفاد مبحث 8حداکثر ارتفاع دیوارهای بنایی بر اساس ضوابط استاندارد 2800 و مبحث 8 مقررات ملی

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
فیلم آموزشی شناسایی دیوارها بصورت پاورپوینت

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

در این فیلم مباحث زیر مطرح شده است: انواع دیوارهاساختمان های آجری با کلافضوابط مربوط به دیوارهای باربر براساس مفاد مبحث 8حداکثر ارتفاع دیوارهای بنایی بر اساس ضوابط استاندارد 2800 و مبحث 8 مقررات ملی

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme