پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

فيلم آموزشي نحوه پي کني و پي ريزي فيلم آموزشي نحوه پي کني و پي ريزيدر اين فيلم مباحث زير مطرح شده است:پي هاي سطحي يا شالوده هاتعيين ابعاد پي هاي سطحينحوه تعيين تنش مجاز خاکتعيين ضخامت پيانواع پي

فيلم آموزشي نحوه پي کني و پي ريزي

فيلم آموزشي نحوه پي کني و پي ريزي

فيلم آموزشي نحوه پي کني و پي ريزي


در اين فيلم مباحث زير مطرح شده است:

پي هاي سطحي يا شالوده ها
تعيين ابعاد پي هاي سطحي
نحوه تعيين تنش مجاز خاک
تعيين ضخامت پي
انواع پي هاي سطحي به همراه تصاوير آنها
مراحل اجراي پي منفرد
پي مرکب
پي باسکولي
پي نواري
پي گسترده
عکسهايي از نحوه اجراي پي گسترده
نکاتي در اجراي پي سازي
و فرمولهاي محاسبه پي ها
و تصاوير مختلف از نحوه پي کني و پي ريزي ساختمانها

----------------------------------------------------

براي دانلود بر روي لينک زير کليک کنيد یا اینکه می توانید از قسمت پیوست شده در زیر آنرا دانلود نمایید:

لينک دانلود

http://omran2000.persiangig.com/software/peykani%20www.omran2000.blogfa.com.rar

پسورد: www.omran2000.blogfa.com

حجم فايل : 15.5 مگابايت
فايل هاي پيوست شده فايل هاي پيوست شده

آخرین نوشته‌ها

ابر برچسب‌ها

دوستان

} if ( intCount==-1) strResult="comments"; if ( intCount==0) strResult="0 comment"; if ( intCount==1) strResult="1 comment"; if ( intCount>1) strResult=intCount + " comment" ; strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ; strResult ="" + strResult + " " ; document.write ( strResult ) ; } function OpenLD() { window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px'); return true; }

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

فيلم آموزشي نحوه پي کني و پي ريزي فيلم آموزشي نحوه پي کني و پي ريزيدر اين فيلم مباحث زير مطرح شده است:پي هاي سطحي يا شالوده هاتعيين ابعاد پي هاي سطحينحوه تعيين تنش مجاز خاکتعيين ضخامت پيانواع پي

[Post_Title]
Post by : [Post_Author]      Date : [Post_Date]      Time : <-PostTime->
[Post_Content]
previous page next page

[Profile_About]
daily links
<
past
categories
tags
فيلم آموزشي نحوه پي کني و پي ريزي

پایگاه تخصصی مهندسی ایمنی و عمران

فيلم آموزشي نحوه پي کني و پي ريزي فيلم آموزشي نحوه پي کني و پي ريزيدر اين فيلم مباحث زير مطرح شده است:پي هاي سطحي يا شالوده هاتعيين ابعاد پي هاي سطحينحوه تعيين تنش مجاز خاکتعيين ضخامت پيانواع پي

بیوگرافی
[Profile_About]
آخرین نوشته‌ها
آرشیو موضوعی
برچسب‌ها
نوشته‌های پیشین
نویسندگان
<
دوستان
template designed by black theme