: مقالات علمي دانشجويي :.

ردیف

موضوع

محقق

حجم
(KB)

دريافت
1
مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار  نواحی ساحلی
دكتر اردشيري
168
2 تأملی بــر اصــول بلنـد مرتبـــه سازی در نواحی ساحلی با تأكيدبر استان مازندران
 مهندس نوید سعیدی رضوانی
6339
3 همگرایی فضایی، رویکردی منطقه ای به توسعه پایدار شهر منطقه ساحلی مازندران

مهندس محمد رضا حق جو

37
4 علت تغییر رنگ برگها در پاییز آرش رشيد 26
5 توصیه های ایمنی به مهندسان ناظر ساختمانی مهندس ابراهيم فروزان 36
6

مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی  (کمیسیون ماده 100)

مهندس ابراهيم فروزان 38
7

مدیریت ایمنی

مهندس يوسف بينايي 36
8

دستورالعمل ایمنی حفاظت از ساختمانها در برابرحریق ودستورالعمل ایمنی ساختمان ( مربوط به مالکین)

مهندس يوسف بينايي 55
9 توصیه های ایمنی جدی و الزامی شنا در دریای ایزدشهر مهندس يوسف بينايي 26
10

پیاده سازی TQM  در سیستم 5s    (مدیریت سازمانی تفکیکStructure   ترتیب Systematize تمیزی  Sanitze  تداومStandardize  تعلیم (Self-discipline

حسين شكري 96
11

تفکیک زباله خانگی کم هزینه و پرسود

محسن رستمي 53
12 حسابداری شهرداریها  (فصل اول) محمد هاديزاده 43
13 حسابداری شهرداریها  (فصل دوم) محمد هاديزاده 49 
14

اموال شهرداری

سيد قربان حسيني 25
15 ضوابط حاکم بر تنخواه گردان ولي اله حسين زاده 32
16

استراتژیک های ایجاد انگیزه در کارکنان 

محمد هاديزاده 272

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir