فیلم‌های آموزشی

کنترل بار در فرودگاهفايلها
X-Ray Bag Control.wmv 10.6 MB  
حمل و نقل مواد پرتوزافايلها
Transportation of Radioactive Materials.wmv 13.8 MB  
خطرات برنزه کردن پوستفايلها
to Tan.wmv 11.99 MB  
خطر پرتوگیری در خانم های باردارفايلها
Pregnant Woman.wmv 8 MB  
پزشکی هسته ایفايلها
Nuclear Medicine.wmv 9.35 MB  
فرهای ماکروویوفايلها
Microwave Oven.wmv 10.29 MB  
زندگی در مجاورت تاسیسات هسته ایفايلها
Living near Nuclear Power Plants.wmv 17.74 MB  
نشانگرهای لیزریفايلها
Laser Pointers.wmv 11.97 MB  
معرفی پرتوهافايلها
Introduction of Rays.wmv 7.15 MB  
لیزرهای زیباییفايلها
Derma and Beauty Lasers.wmv 9.57 MB  
آنتن‌های BTSفايلها
BTS Antenna.wmv 14.72 MB  

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir