اطلاعات ايمني مواد شيميايي (MSDS)

MSDS چیست ؟

MSDS مخفف عبارت Material Safety Data sheets  به معنی "برگه های اطلاعات ايمني مواد" مي باشد. MSDS تا جایی که ممکن است باید ساده و مختصر باشد و به زبان رسمی کشور استفاده کننده از ماده شیمیایی باشد.

فایده MSDS چیست؟

وجود برگه اطلاعات ايمني در كنار ماده مورد نظر ، اطلاعاتي در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد كه مصرف كننده با آگاهي از ماهيت آتي ماده مزبور، قادر خواهد بود از خطرات و ضايعات ناشي از استفاده ، جابجايي و انبارش نادرست آن در امان باشد. بدين ترتيب كه اطلاعات مندرج در MSDS هر ماده اي بيانگر اين است كه نحوه صحيح استفاده از آن بايد چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محيطي بايد نگهداري شود ، در انبارش و جابجايي آن چه نكات ايمني بايد رعايت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.

چه اطلاعاتی از طریق  MSDS  ارائه می شود؟

برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) معمولا بایستی حاوي اطلاعات زیر هستند: 

 1. نام علمي ماده 
 2.  كد بين المللي شناسهCAS# 
 3.  توصيف ماده
 4. شناسه و فرمول ماده
 5. مخاطرات
 6. كمك هاي اوليه در شرايط حوادث و مسموميت ها
 7. روش هاي اطفاء 
 8. روشهاي كاهش حوادث
 9. انبارداري و نگهداري
 10. كنترل هاي مواجهه و وسايل حفاظت فردي
 11. خصوصيات فيزيكوشيميايي
 12. پايداري و واكنش پذيري
 13. مشخصات سم شناسي ماده
 14. مشخصات اكولوژي و زيست محيطي ماده و توصيه هاي لازم جهت امحاء مواد زايد
 15. اطلاعات مرتبط با حمل و نقل
 16. اطلاعات مربوط به قوانين و مقررات مربوطه و ساير اطلاعات مرتبط 

معمولا برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی حاوی اطلاعات 16 گانه بالا می باشند اما ممکن است حسب ضرورت و یا مقررات کشور های مختلف  مطالب دیگری نیز اضافه شود یا بعضی از اطلاعات غیر ضروری حذف گردد.

تفاوت MSDS  با برچسب روی ماده شیمایی چیست؟

MSDS تا حدود زیادی با برچسب ایمنی روی بسته بندی ماده شیمیای متفاوت است. یک برچسب ایمنی ممکن است مواردی کلی را در مورد خطرات بالقوه ی یک محصول یا ماده ی شیمیایی خاص بیان کند در حالی که MSDS اطلاعات جامع تر و کامل تری را عنوان می کند. در حقیقت MSDS می تواند به عنوان یک رفرنس برای تهیه ی برچسب ایمنی مواد نیز به کار رود. به طور کلی می توانیم بگوییم که MSDS بدین منظور تهیه می شود که خطرات یک محصول را بیان کند و به ما بگوید که روش ایمن کار با آن محصول چگونه است.

چه کسی مسئول تهیه MSDS  می باشد؟

کلیه تولید کنندگان مواد شیمیایی بایستی به هنگام عرضه آن ماده MSDS آن را نیز ارائه نمایند. وارد کنندگان مواد شیمیایی نیز بایستی بایستی MSDS  ماده وارداتی را از تولید کننده مطالبه نمایند و صرفا موادی را به کشور وارد کنند که دارای MSDS باشد. توزیع کنندگان مواد شیمیایی نیز مکلف به عرضه MSDS ماده به مشتری می باشند.در داخل سازمان ها نیز مدیریت ارشد  مسئول فراهم ساختن امکانات و شرایط لازم جهت تهیه و انتشار MSDS و قرار دادن آن را در اختیار استفاده کنندگان می باشد. تهیه و تایید فنی MSDS بر عهده ی کارشناسان ایمنی و بهداشت سازمان می باشد.

در جدول  زير لينك مربوط به  اطلاعات ايمني  144 ماده شيميايي  اقتباس شده از سايت شركت پتروشيمي ايران به زبان فارسي  ارائه شده است.

Acetaldehyde
Acetic acid
Acetic anhydride
Acetone
Acetylene
acid nitric
Acrylonitrile
Acrylonitrile-butadiene s
alpha-Methylstyrene
aluminum acetate
Aluminum chloride
Aluminum hydroxide
Aluminum nitrate
Aluminum oxide
ammonia gas
Ammonium chloride
ammonium hydroxid
Ammonium nitrate
Ammonium Sulfate
Argon gas
banzene
Benzin
Benzyl Chloride
Bisphenol A
Boric acid
Boron oxide
Bromine
butane
Butanol
Butyl Benzoate
Butyraldehyde
1,3-Butadiene
Calcium carbide
Calcium hydride
Calcium hydroxide
Carbon monoxide
Carbon tetrachloride
Chlorine
Chloroacetyl Chloride
Chloroform
Citric acid
Diammonium phosphat
Diazinon
Dichloromethane
Diethanolamine
Diethyl ether
Diethylene glycol
Dimethyl Ether
Dimethyl Sulfate
Dimethylamine
Dimethylhydrazine
DME
EDTA
Epichlorohydrin
Ethane
Ethanolamine
Ethylbenzene
ethylen oxid
Ethylene Dichloride
Ethylene glycol
Ethylene
Ethylenediamine
2-Ethyl-1-hexanol
Formaldehyde
Fuel Oil
Furfural
GLUCOSE
Glycidol
HEAVY NAPHTHA
Heptane
Hexane
High density Polyethylene
High Sodium Carbonate
Hydrazine
Hydrochloric acid
Hydrogen Fluoride
Hydrogen gas
Hydrogen peroxide
Isobutyl alcohol
ISOBUTYLENE
Isobutyraldehyde
Isopropanolamine
Lead acetate
Lead
LIQUID EPOXY RESIN
Low density Polyethylene
Low Sodium Carbonate
LPG
Magnesium carbonate
Magnesium Nitrate
Magnesium oxide
MDI
Methane gas
METHANOL
Methy1 bromide
Methyl ethyl ketone
Methyl mercaptan
Mineral oil
MMA
MOLECULAR SIEVES
MTBE
Nitrogen, liquid
Octane
Oxalic acid
Oxygen gas
Oxygen liquid
PARAFFINIC Oil
Pentane
Phenol
Phosphoric acid
Poly butadiene
Polyethylene Wax
Polystyrene
POTASSIUM BROMATE
Propane
Propylbenzenei
Propylene
pta
PVC
Silica gel
SODIUM ALUMINATE
Sodium bicarbonate
Sodium hydroxide solutions
Sodium hypochlorite
Sodium sulfide, anhydrous
SOLID EPOXY RESIN
Styrene monomer
Styrene
Styrene-butadiene
SULFUR - SOLID
SULFURIC ACID
SULPHUR (LIQUID)
SULPHUR FLOUR
TDI
Toluene
Trichloroethylene
Triethanolamine
Triethylene glycol 
Urea
Vanadium pentoxide
vinyl acetate
vinyl chloride
vynil acetate monomer
Xylene (mixed isomers)
 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه مهندسی ایمنی و عمران است. || طراح قالب .ir